THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 เมษายน 2565 : 15:21 น.

นครราชสีมา-เกษตรกรอ.ครบุรีหันมาปลูกทุเรียนแล้วเกือบ 2 พันไร่คาดปีนี้สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 70ล้าน เร่งผนวกสวนผลไม้ในพื้นที่มาอยู่ในแผนการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 7 เมษายน นายชัยวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสุพชัพ ชีระชลสุข สมาชิกสภาผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายอุทัย หนูวุ่น เกษตรอำเภอครบุรี และคณะ ออกเยี่ยมชมสวนทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่ ต.ลำเพียก อ.ครบุรี เพื่อเก็บข้อมูลและวางแผนการส่งเสริมการปลูกไม้สวน กับยกระดับเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่  โดยเฉพาะทุเรียนครบุรี ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เตรียมที่จะผนวกสวนผลไม้เข้าไปอยู่ในแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่อ.ครบุรีอย่างเป็นระบบในเร็ววันนี้ ซึ่งได้ถือโอกาสนี้ เปิดร่องตัดทุเรียนครบุรีลูกแรกของปีเป็นปฐมฤกษ์ด้วย

นายชัยวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เปิดเผยว่า พื้นที่อ.ครบุรี ล่าสุดมีเกษตรกรตัดสินใจปลูกทุเรียนรวมแล้วเกือบ 2,000 ไร่ และกำลังจะให้ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 500 ไร่ เพราะอ.ครบุรีเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดินดี เหมาะแก่การปลูกไม้สวนโดยเฉพาะทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นต้น เริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าหลากหลาย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในอ.ครบุรี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย กว่า 10 แห่ง หลังจากนี้ ทางอำเภอจะร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมวางแผนผนวกสวนผลไม้ต่างๆ เข้าร่วมกับแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเปิดตลาดสินค้าการเกษตรให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น จะเป็นการยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้กับชาวบ้าน เพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงยั่งยืนต่อไป

ด้านนายอุทัย หนูวุ่น เกษตรอำเภอครบุรี  กล่าวว่า อ.ครบุรี ยังมีแนวโน้มที่เกษตรกรจะปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มีสวนทุเรียนประมาณ 2,000 ไร่ เริ่มที่จะให้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 500 ไร่ ปีนี้คาดว่า จะมีทุเรียนออกสู่ตลาดประมาณ 500 ตัน จะสามารถสร้างเม็ดเงินเข้ามาในพื้นที่กว่า 70 ล้านบาท โดยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม

สำหรับ สถานการณ์ทุเรียนครบุรีตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก จนเรียกได้ว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทางอำเภอจึงเตรียมจัดทำ MOU กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เพื่อจัดเตรียมผลผลิตส่วนหนึ่งไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของอ.ครบุรี จะได้เชื่อมโยงการเกษตรเข้ากับการท่องเที่ยวด้วย และล่าสุด สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี ได้ผลักดันทุเรียนครบุรีให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานทางการเกษตรหรือ GAP ทั้งหมดแล้ว เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้บริโภค และยกระดับสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกรด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ