THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

26 เมษายน 2565 : 09:43 น.

ศบค.รายงาน ยอดติดเชื้อโควิด19วันนี้ เพิ่มขึ้น 13,816 ราย เสียชีวิตอีก 120 ราย หายป่วยกลับบ้าน 21,072 ราย เหลือกำลังรักษา 167,124 ราย

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 13,816 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 13,759 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 57 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 1,971,249 ราย (ตั้งแต่ 1 มค. 65)

-ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 4,194,684ราย

-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 120 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 มค. 65 รวม 6,321ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 28,019 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 21,072 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65รวม 1,831,047 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63รวม 3,999,541 ราย

-เหลือกำลังรักษาตัว 167,124 ราย

-จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล1,825 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 24 ราย

-อัตราครองเตียง ร้อยละ 24.3

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ