THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

15 พฤษภาคม 2565 : 20:36 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.เวลา 18.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงจุดเทียนรุ่ง ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระรชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และ พระพุทธเลิศหล้านภาไลยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงยืนที่ชานพระอุโบสถ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้า ฯ ถวายเทียน

ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้ และรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้า ฯถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วทรงถือเทียนนั้นไว้

เจ้าพนักงานศุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จ ฯ เวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถ พระราชวงศ์ ข้าราชการ จะได้เข้าไปเฝ้า ฯ ขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถือเสร็จการต่อเทียนแล้ว พระราชทานเทียนชนวนนั้นให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนรับไป แล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เมื่อสวดจบทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานศุภรัตแล้วทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถจนครบ 3 รอบ

ต่อมาเสด็จฯเข้าพระอุโบสถเสด็จ ฯ ไปที่ธรรมาสน์ศิลาทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีล

เมื่อพระธรรมวัชรบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทกทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่พระธรรมวัชรบัณฑิต และทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์ 4 รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดิเรก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ