THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 พฤษภาคม 2565 : 17:34 น.

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดพิธีส่งกระดูกทหารอเมริกันเครื่องบินตกเสียชีวิตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ลำปางกลับมาตุภูมิ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดพิธีส่งกระดูกทหารอเมริกันสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กลับมาตุภูมิ ณ สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งกระดูกดังกล่าวถูกพบในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ณ จุดเครื่องบินตกที่ จ.ลำปาง โดยจะมีการเคลื่อนย้ายโลงบรรจุกระดูกไปยังห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยของสำนักงานค้นหาเชลยศึกและผู้สูญหายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (DPAA) ในรัฐฮาวาย เพื่อการตรวจพิสูจน์ต่อไป

นอกจากนี้ สหรัฐฯยังได้กล่าวขอบคุณราชอาณาจักรไทย ชาวบ้านแม่กัวะ จ.ลำปาง ที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่สำคัญและทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ภารกิจของสำนักงาน DPAA คือการหาข้อมูลเกี่ยวกับทหารสหรัฐฯ ที่สูญหายจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในอดีตอย่างเต็มความสามารถเพื่อครอบครัวของพวกเขาและชาติ

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการของสำนักงาน DPAA เป็นห้องปฏิบัติการระบุอัตลักษณ์บุคคลจากกระดูกตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและหลากหลายที่สุดในโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักมานุษยวิทยา นักโบราณคดี และทันตแพทย์ด้านนิติทันตวิทยากว่า 30 คนปฏิบัติงานอยู่

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ