THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 พฤษภาคม 2565 : 18:16 น.

กระทรวงมหาดไทย ร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดีคนไทยทั่วประเทศ ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรพระพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงมีคุณูปการ ตรากตรำบำเพ็ญปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างอเนกอนันต์ ยังผลทำให้เกิดการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชน ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ดังนั้น ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และประชาชนทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ถวายความจงรักภักดีผ่านการสนองพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่และน้ำพระราชหฤทัยอันเมตตา ด้วยการประดิษฐ์ "ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าอัตลักษณ์จังหวัด" โดยรวบรวมเศษผ้าอัตลักษณ์ของทุกชุมชน ทุกอำเภอ มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อหลากสีสัน หลายรูปแบบ จังหวัดละ 90 ตัว เป็นการแสดงให้เห็นถึง การน้อมนำพระราชดำริที่ทรงฟื้นคืนชีวิตผ้าไทย ให้ประชาชน ให้เกษตรกรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง เพราะผ้าไทย จากสายพระเนตรที่กว้างไกลเมื่อ 50 ปีก่อน ส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในปัจจุบัน

ทั้งนี้ นับเป็นระยะเวลากว่า 70 ปี ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงวิริยะ อุตสาหะ ตรากตรำพระวรกาย ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล ด้วยน้ำพระทัยที่เมตตา เพื่อให้พี่น้องประชาชนพสกนิกรชาวไทย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีครอบครัวที่อบอุ่น และมีสังคมไทยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม โดยเฉพาะเวลาทรงงานเรื่องผ้า จากทรงทอดพระเนตรเป็นเวลาหลายชั่วโมงมาก เพื่อทรงดูรายละเอียด โดยทรงก่อตั้ง "กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ที่อ.นาหว้า จ.นครพนม ซึ่งถือเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพแห่งแรก เป็นจุดเริ่มต้นของการชุบชีวิต ต่อลมหายใจ ผ้าไทย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การที่กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประดิษฐ์ผีเสื้อ มีแนวคิดมาจากเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านถ้ำติ้ว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับราษฎร ความว่า "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า" นับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน ป่าไม้ทั่วประเทศไทยล้วนมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สร้างคุณค่า สร้างคุณภาพชีวิต ให้กับพี่น้องประชาชน รวมไปถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทรัพยากรทางธรรมชาติ โดย "ผีเสื้อ" ถือเป็นแมลงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ด้วยเพราะน้ำพระราชหฤทัยแห่งองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ ในการร่วมกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ อันแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ท่าน

"การร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้ชื่อ "ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation" ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าไทยทั่วทั้งประเทศ ทั้ง 6,840 ตัว จะถูกนำมาประดับตกแต่งต้นไม้โดยรอบบริเวณหอนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และตลอดสองฝั่งถนนราชดำเนินกลาง และมีการสาธิต การประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้า รวมทั้งออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ สำหรับในส่วนของผีเสื้อจากผ้าไทยจำนวนเพิ่มเติม ที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดและอำเภอได้ร่วมกันประดิษฐ์ จะได้ถูกนำไปตกแต่งบริเวณศาลากลาง ที่ว่าการอำเภอ และสถานที่ที่จังหวัดกำหนด เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป" นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงต้น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทย รวมถึงภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ พระผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อมวลชน ได้ร่วมกันริเริ่มโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทย ทั้งการสวมใส่ผ้าไทย การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว เพื่อที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วยความจงรักภักดี โดยพร้อมเพียงกัน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ