THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

30 พฤษภาคม 2565 : 17:30 น.

พรรคประชาธิปัตย์ประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดผู้อภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ วางกรอบชัดอภอปรายในแนวสร้างสรรค์ เพื่อให้งบถูกนำไปใช้เกิดประโยชนสูงสุด

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงภายหลังการประชุมส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ว่า ที่ประชุม ส.ส.ได้มีการอภิปรายเพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจะมีการพิจารณาในวาระแรกวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน  โดยสัดส่วนเวลาของพรรคในการอภิปรายได้เวลามา 148 นาที

สำหรับ การเตรียมความพร้อมในการอภิปรายของ ส.ส. ประชาธิปัตย์ได้มีการพูดคุยประชุมกันมาแล้วหลายครั้ง ทั้งในการประชุม ส.ส. และการประชุมกลุ่มย่อยที่มีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เป็นหัวหน้าทีมในการเตรียมอภิปราย โดยมีการกำหนดกรอบให้มีความครอบคลุม มีความชัดเจน การอภิปรายให้เห็นถึงข้อดีข้อเสีย และความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศ

นายราเมศ กล่าวว่า พรรคมี ส.ส.จำนวนมากเสนอตัวอภิปรายและมีการกำหนดตัวผู้อภิปรายไว้ชัดเจนในการอภิปรายตามเนื้อหาที่สำคัญ นำทีมโดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสาคร นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี น.ส.สุภาพร กำเนิดผล ส.ส.สงขลา นายเกียรติ สิทธีอมร ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ดร.พิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร และดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบในการอภิปราย เช่น งบประมาณในส่วนของการศึกษา ที่ดินทำกิน ท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ ราคาสินค้าเกษตร ท่องเที่ยว สาธารณสุข ที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และงบประมาณส่วนอื่นๆ โดยจะมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้อภิปรายสรุป

นายราเมศ กล่าวว่า พรรคมีหลักการในการพิจารณางบประมาณแผ่นดินไว้ชัดเจนคือ จะอภิปรายให้ไปในแนวทางสร้างสรรค์เพื่อให้งบประมาณแผ่นดินถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนและประเทศด้วความเหมาะสม มีความโปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ