THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 มิถุนายน 2565 : 12:19 น.

ปลัดกทม.นำหัวหน้าส่วนราชการปลูกต้นไม้ 500 ต้นเขตคลองสามวาสนองนโยบายผู้ว่าฯชัชชาติต้องการให้ปลูกต้นไม้เพิ่ม 1 ล้านต้นแบ่งการปลูกเป็น 400 ต้นต่อเขตต่อสัปดาห์ในเวลา 4 ปี

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นไม้ 500 ต้น ตามนโยบายนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน ผู้บริหารเขตคลองสามวา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตคลองสามวา ประชาชนชาวคลองสามวา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ ซอยวัดสุขใจ 15 เขตคลองสามวา

นายขจิต กล่าวว่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายของผู้ว่าฯกทม. 9 มิติ 216 นโยบาย อยู่ในมิติสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี นโยบาย “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” โดยมีแนวทางกำหนดให้กรุงเทพมหานครปลูกต้นไม้เพิ่มให้ครบ 1 ล้านต้น แบ่งการปลูกเป็น 400 ต้น ต่อเขตต่อสัปดาห์ เพื่อให้ครบ 1 ล้านต้นในเวลา 4 ปี แนวคิดการดำเนินการ ประกอบด้วย 1.ปลูกเพื่อลดฝุ่นและมลพิษ 2.ปลูกให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต 3.ปลูกเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศน์เมือง 4.ปลูกให้ชุมชนมีรายได้ และ5.ปลูกให้คนและต้นไม้โตไปพร้อมๆกัน

สำหรับ กิจกรรมในวันนี้ทำการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 500 ต้น ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ