THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 มิถุนายน 2565 : 16:30 น.

ปทุมธานี-พ่อเมืองปทุมฯตีปี๊บชวนสัมผัสเส้นทาง One Day Trip เที่ยวครบจบทุกอำเภอในวันเดียว คาดมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 2 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้เทียบเท่าปี 2562 ก่อนโควิดระบาด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่อาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) จ.ปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานแถลงจัด “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี One Day Trip” โดยมี พล.ต.ท.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายพันธุ์รวี บุนนาค รองผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานกรุงเทพมหานคร นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ร่วมด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน 7 อำเภอ ในรูปแบบที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีได้ภายในวันเดียว (OneDayTrip) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาปทุมธานีเพิ่มขึ้นถึง 2 ล้านคนภายในสิ้นปี พ.ศ. 2565 นี้ เทียบเท่า ปี พ.ศ.2562 ก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีได้จัดนิทรรศการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 7 อำเภอโดยมีผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมมากมายและเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีได้ภายในวันเดียว (One Day Trip) 3 รูปแบบ ได้แก่ เส้นทางนครแห่งสายน้ำ เส้นทางเที่ยวสบายๆสไตล์ปทุมธานี และเส้นทางท่องเที่ยวการเรียนรู้ หรือ Smithsonian of Asia เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มว่า จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เริ่มปีพ.ศ. 2565 เป็นต้นมา

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานีมีจำนวนนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าพอใจจากข้อมูลการ ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีปี พ.ศ. 2564 (เดือน มกราคม – ธันวาคม 2564) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จำนวน 426,693 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเงิน 504 ล้านบาท สำหรับปี พ.ศ. 2565 (เดือน มกราคม – เมษายน 2565) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวน 483,759 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเงิน 629 ล้านบาท ซึ่งพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ช่วง 4 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งปีสำหรับในช่วงที่เหลือของปี พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีมีการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี หลายโครงการ อาทิ การจัดงานภูมิศิลป์ถิ่นปทุมธานี (สืบสาน มรดกคุณค่า วัฒนธรรม แห่งสายน้ำ) ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 ณ สวนเทพปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี คาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชม 20,000 – 30,000 คน สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงาน SMEs อุตสาหกรรม เศรษฐกิจดี กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนสู่ชุมชนในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ซึ่งมีเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมงาน 20,000 – 25,000 คน และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปทุมธานี จะจัดงานเทศกาลอาหาร (Gastronomy Tourism) ในช่วง เดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งเคยจัดงานมาแล้วเมื่อปี 2563 ผู้ประกอบการร้านอาหาร ชุมชน มีรายได้หมุนเวียนจากการจัดงาน มูลค่า 4,525,925 บาท และมียอดผู้เข้าชมงาน และจำนวนนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาการจัดงาน จำนวน 42,755 คน

นอกจากนี้น ยังมีการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคเอกชน ท้องถิ่น สมาคม ชมรมและเครือข่าย ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี หลายๆกิจกรรม ตามสื่อต่างๆ ที่ได้เห็นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมทั้งยังจะมีการจัดตั้งอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อีกประมาณ 100 คนในปีนี้

จากสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2565 ที่มีสถิติจำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 4 เดือนแรกของปี ประกอบกับมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลังสถานการณ์โควิดระบาด กฎระเบียบ ข้อจำกัด หรือมาตรการต่างๆ เริ่มผ่อนคลายลงรวมทั้งความรู้สึกของผู้คนที่ไม่ได้ท่องเที่ยวกันมานาน จึงอยากปลดปล่อย ประกอบกับปทุมธานีเป็นจังหวัดสีฟ้านำร่องด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จึงคาดการณ์ว่าจังหวัดปทุมธานีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 2 ล้านคนได้ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2565 นี้ เทียบเท่าปี พ.ศ.2562 ก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด และจะสามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดปทุมธานีอย่างมาก สอดคล้องกับข้อมูล ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO) ที่พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ กำลังเดินทางเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี พ.ศ. 2564

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวจากยุโรป และสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากที่สุด แม้จะมีข้อกังวลจากผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครน ที่ทำให้ราคาน้ำมัน และพลังงานสูงขึ้นบ้าง“ผมขอเชิญชวนทุกท่าน รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ร่วมกันประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีไปหลายๆ ช่องทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี และเป็นการกระตุ้นจูงใจการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชม ซึ่งจะมีการใช้จ่าย และทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้นไปจนถึงระดับชุมชนต่อไปโดยเรามีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีรอรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มีความประทับใจในความงดงามทุกด้านของจังหวัดปทุมธานี”นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมหอนิทรรศน์ปทุม หอประวัติศาสตร์เรื่องราวที่สําคัญของจังหวัดปทุมธานีสามารถเข้าชมเส้นทางได้ที่นี่ https://me-qr.com/th/mobile/pdf/7280112 

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ