THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 กุมภาพันธ์ 2562 : 18:05 น.

มหาดไทยจับมือ 22 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือปฎิวัติการส่งข่าวสารให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย รวมถึงนายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน โอกาสนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทุกกระทรวง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนระดับชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยให้แต่ละส่วนราชการจัดทำและส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล มาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ ให้เป็นภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ผ่านกลไกการขับเคลื่อนของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับ ด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น เวทีประชาคม การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน การสื่อสารผ่านวิทยุและโทรทัศน์เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน การสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ เช่น Facebook , Line และ Youtube เป็นต้น รวมถึงการสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวที่ใช้การอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 72,687 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ