THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 เมษายน 2562 : 14:30 น.

เริ่มสงกรานต์วันแรกศาลสั่งคุมความประพฤติเมาแล้วขับ 563 คดี สั่งติด EM 20 รายสอดส่องพฤติกรรม มหาสารครามตีนผีขี้เมามากที่สุดตามด้วยกทม.และอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติวันแรกที่มีการควบคุมเข้มงวด (11 เมษายน 2562) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า มีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวน 563 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 410 คดี คิดเป็นร้อยละ 72.82, คดีขับเสพ 147 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.11 และคดีขับรถประมาท 6 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.07 โดย จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จ.มหาสารคาม 56 คดี กทม. 55 คดี และอุบลราชธานี 30 คดี

ทั้งนี้ มีการดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทำผิดทั้งสิ้น 20 ราย แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 18 ราย คดีขับเสพ 2 ราย ส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 นาฬิกา เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง เป็นต้น ขณะนี้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้มีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) หากศาลมีคำสั่งใช้อุปกรณ์ดังกล่าวแล้วสามารถดำเนินการได้ทันที

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมคุมประพฤติ มีมาตรการเข้มสำหรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ภายใต้คำสั่งศาล นอกจากการรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติแล้ว ต้องทำงานบริการสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การช่วยอำนวยความสะดวก ณ จุดตรวจค้น จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน การเป็นอาสาจราจร ตลอดจนบริการช่วยเหลือประชาชน คนชรา คนพิการ ที่มีกระเป๋าสัมภาระในการเดินทางกลับภูมิลำเนา

สำหรับ มาตรการกับผู้กระทำผิดซ้ำ กรมคุมประพฤติจะดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่า มีความเสี่ยงสูงในการติดสุราจะส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเพื่อรับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับตามสถานพยาบาล ภายใต้โครงการ “บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับ ผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2562” เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ