THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 พฤษภาคม 2562 : 21:13 น.

ประชาชนแน่นสนามหลวงชมการแสดงโขนงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 7 วัน

เมื่อค่ำวันที่ 22 พ.ค. บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ (พระบรมมหาราชวัง)นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทยอยเข้าร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภชจำนวนมาก ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น.ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ประชาชนยังรอชมมหรสพอย่างเนื่องแน่น

นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดมหรสพสมโภชฯ อย่างงดงามและสมพระเกียรติ พร้อมกันทั่วประเทศอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. ณ ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ (พระบรมมหาราชวัง) และ ณ สถานที่จัดงานส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

ทั้งนี้ ส่วนกลางจัดงานมหรสพสมโภชฯ ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยรูปแบบการจัดงาน ได้น้อมนำ พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดเป็นแนวทางจัดงาน โดยนำเสนอศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง ทั้งเชิงอนุรักษ์และร่วมสมัย อีกทั้งมีคณะนักแสดงจากประเทศเพื่อนบ้าน ในอาเซียนมาร่วมแสดงด้วย โดยศิลปิน นักแสดงทุกคน ล้วนมีความรู้สึกปีติยินดีและภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่งที่ได้ เป็นส่วนหนึ่งของงานมหรสพสมโภชฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายวิษณุ กล่าวว่า การจัดมหรสพสมโภชฯ จัดพร้อมกันทั่วประเทศทั้งในส่วนกลาง ณ ท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ณ พื้นที่จัดงานทั่วประเทศอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยส่วนกลางมีการแสดง ได้แก่ รำถวายพระพร“อาศิรวาททวยราษฎร์น้อมเกล้าฯถวายจอมราชัน” การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “พระบารมีเกริกฟ้ารามาวตาร” จำนวน 3 ตอน ได้แก่ ตอน“สถลมาศเฉลิมราชจักรี” โดยมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ตอน “เล่ห์อสุรีเมืองลงกา” โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และตอน“บรมราชาภิเษกพระราม” และการละเล่นของหลวง รวมทั้งการแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ ไฟประดับ ชุด“แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” ซึ่งการแสดงชุดนี้ชมได้ตั้งแต่เวลา 21.30-23.00 น. ทุกวันตลอด 7 วัน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ