THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 สิงหาคม 2562 : 11:43 น.

ซูเปอร์โพลสำรวจพบความสุขคนวัยทำงานยุครัฐบาล "บิ๊กตู่"  เกิดจากการใช้ชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนา - แนะปชช.กินข้าวเช้า-ออกกำลังกาย

ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล  (Super Poll) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ร่วมกับ นพ.ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.)  นำเสนอผลงานสำรวจภาคสนาม เรื่อง โพลความสุขคนวัยทำงาน Happy 8 ยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 32,184 คน ดำเนินโครงการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.- 19 ส.ค.2562

ทั้งนี้ พบว่า คนวัยทำงานตามกรอบการประเมิน Happy 8 ใน 77 จังหวัด ของประเทศโดยภาพรวม มีความสุขด้วยความสุขที่สูงสุดหรือร้อยละ 70.68 คือความสุขในทางสงบหรือ Happy Soul คือสุขจากการใช้ชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระศาสนารองลงมาคือร้อยละ 69.80 ความสุขด้านครอบครัวดีอบอุ่นมั่นคง  มีนิสัยรักครอบครัว  ร้อยละ 69.47 สุขที่มีน้ำใจงามช่วยเหลือเกื้อกูลมีจิตอาสารู้จักเป็นผู้ให้  ร้อยละ 68.66 คือสุขที่มีงานดีมีความมั่นคงในอาชีพการงานและผูกพันในที่ทำงานเราลงไปคือสุขที่มีสังคมดีมีความรู้ดีทักษะดีพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ปลอดหนี้ มีเงินออม  ใช้ชีวิตพอเพียง  มีการผ่อนคลายและมีสุขภาพดี

ดร.นพดล กล่าวถึงความสุขสูงของประชาชนในยุครัฐบาล พล.ประยุทธ เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา เป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นว่า สังคมไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม จะนำหลักคำสอนทางศาสนา มาใช้ในการดำเนินชีวิต ได้เสมอ ส่วนสิ่งที่น่าเป็นห่วงจากผลสำรวจในครั้งนี้ คือ คนวัยทำงานเกือบครึ่ง ร้อยละ 48.3 คนไม่กินข้าวเช้า และร้อยละ 41.2 ไม่ออกกำลังกาย ข้อมูลเหล่านี้ ทาง สสส. และ รัฐบาล สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน เพื่อให้ประชาชน กินข้าวเช้าและออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีได้

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ