THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 กันยายน 2562 : 20:15 น.

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท็ ชี้หัวหน้าคสช.ไม่เข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่สิ้นสุดลง ชี้เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ไม่เข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีสิทธิถูกเสนอชื่อเป็นนายกฯ เหตุมาจากการยึดอำนาจใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดปกครองประเทศ

ในการอ่านคำวินิจฉัยครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้เดินทางมาฟังคำวินิจฉัย แต่มอบหมายให้พล.ต.วิรัช โรจนวาช คณะทำงานนายกรัฐมนตรีเดินทางมารับฟัง ขณะที่ในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎรมอบหมายให้นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสำนักงาน เป็นตัวแทนมารับฟัง

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ