THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 ตุลาคม 2562 : 10:48 น.

กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้เห็นชอบให้แจ้งจังหวัดและอำเภอเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ดังนี้ ในวันที่ 13 ต.ค.2562 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากนั้นในวันที่ 18 ต.ค.2562 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด หรืออื่นๆ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในวันที่ 23 ต.ค.2562 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมในการใช้งานของระบบไฟฟ้า ประปาในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือกิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายฉัตรชัย กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย จึงขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันดังกล่าวข้างต้น ตามเวลาและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดและอำเภอกำหนดต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ