THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 ตุลาคม 2562 : 18:42 น.

กองทัพเรือจัดพิธีซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 2 ขบวนเรือพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้จัดการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (ใหญ่) เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (เบื้องปลาย) โดยเป็นการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 2 โดยมีประชาชนมาเฝ้ารอชมแน่นสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้ จัดรูปแบบกระบวนเรือ 5 ริ้ว 3 สาย ใช้เรือพระราชพิธีในขบวนเรือ จำนวนทั้งสิ้น 52 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ, เรือรูปสัตว์ 10 ลำ และเรืออื่นๆ ประเภท เรือดั้ง เรือแซง เรือตำรวจ จำนวน 38 ลำ ขบวนเรือมีความยาวจากหัวขบวนถึงท้ายขบวน ประมาณ 1,200 เมตร กว้าง 90 เมตร เส้นทางเสด็จฯ จากท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิฐ ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที ขณะที่กำลังฝีพายประจำเรือ 2,200 นาย แต่งกายชุดพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณี

นาวาเอกไพฑูรย์ ปัญญสิน ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายความคุมขบวนเรือ กองทัพเรือ กล่าวว่า หลังจากมีการเลื่อนวันเสด็จขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค จากวันที่ 24 ต.ค. 2562 เป็นวันที่ 12 ธ.ค. 2562 กองทัพเรือจะนำเรือเข้ามาเก็บในช่วงระยะหนึ่ง และได้กำหนดวันซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ เพื่อจะคงสถานะของกำลังพลอีก 5 ครั้ง

ทั้งนี้ แบ่งเป็นซ้อมย่อย 4 ครั้ง ในวันที่ 12 พ.ย. , 19 พ.ย., 26 พ.ย. และ 3 ธ.ค. ส่วนซ้อมใหญ่จะจัดขึ้นวันที่ 9 ธ.ค. ส่วนเรือพระราชพิธีอื่น ๆ ที่พายท่าพลราบ ซึ่งมีความชำนาญและความเข้มแข็งเพียงพอ จะให้เจ้าหน้าที่เรือออกกำลังกายและฝึกฝนเพื่อยังคงพละกำลัง ขณะที่เรือพระที่นั่ง 4 ลำ และเรือรูปสัตว์ต่างๆ ผบ.ทร.เน้นย้ำให้กำลังพลคงสถานะความพร้อมไว้อยู่ตลอด โดยจะให้ฝึกตลอดจนถึงวันที่ 12 ธ.ค. ดังนั้น จะมีการทำตารางการฝึก ทั้งเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ เพื่อให้มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพรียง

นาวาเอกไพฑูรย์ กล่าวว่า ในส่วนเรือพระราชพิธี เดิมกองทัพเรือมีแผนเตรียมเรือให้พร้อมรับเสด็จในช่วงเดือนตุลาคมเท่านั้น เมื่อมีการเลื่อนเสด็จฯไปในเดือนธันวาคม ทำให้เรือบางลำมีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซม โดยมีเรือที่ชำรุดมากประมาณ 6 ลำ แบ่งเป็นเรือพระที่นั่ง 1 ลำ คือ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช โดยภายหลังจากซ้อมเสร็จในวันนี้ จะอัญเชิญมาขึ้นซ่อมที่พิพิธภัณฑ์คลองบางกอกน้อย และเรือรูปสัตว์อีก 5 ลำ โดยทั่วไปจะซ่อมที่กรมอู่ทหารเรือ โดยมี เรือเอกชัยเหินหาว เอกชัยหลาวทอง ครุฑเหินเห็จ ครุฑเตร็จไตรจักร ส่วนเรือพาลีรั้งทวีป ค่อนข้างที่จะรั่วซึมเยอะ จะลากเรือมาขึ้นซ่อมที่ท่าวาสุกรี

สำหรับ เรือพระที่นั่ง และเรือรูปสัตว์ จะเก็บรักษาไว้ที่เดิม ส่วนเรือประกอบอื่นๆ อีก 36 ลำ วันนี้ 18 ลำ จะเข้าที่แผนกเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก กรมขนส่งทหารเรือ และจะนำอีก 18 ลำ เข้ามาในวันมรา 22 ต.ค.

สำหรับการซ้อมในวันนี้ กระแสน้ำตอนตั้งขบวนไหลขึ้นมาถึงนิ่งและไหลลงเล็กน้อย โดยภาพรวมวันนี้ น่าจะพายแบบสบายๆ ในช่วงวันที่ 12 ธ.ค.นั้น ช่วงนั้นกระแสน้ำจะไม่มีอิทธิพลแล้ว มีเพียงอิทธิพลเรื่องกระแสลม จะมีลมเหนือพัดเข้ามา แต่ไม่มีผลกระทบใด เพราะนายเรือมีการฝึกแก้ทิศทางลมอยู่แล้ว วันนี้กองทัพเรือได้เปิดโอกาสให้ครอบครัวทหารเรือ มาชมการซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 2 ทั้งสองฝั่งแม่น้ำ โดยมี ครอบครัวที่แสดงความจำนงมาทั้งหมด 400 ครอบครัว และในวันที่ 12 ธ.ค. ก็จะเปิดพื้นที่ในส่วนของกองทัพเรือ ให้แขกของกองทัพเรือเข้าชมอีก 5 จุด ได้แก่ กรมอู่ทหารเรือธนบุรี หอประชุมกองทัพเรือ ลานทัศนาภิรมย์ ห้องชมชลธี ราชนาวีสโมส

ภาพ ปฎิภัทร จันทร์ทอง, อภิชิต จินากุล

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ