THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 พฤศจิกายน 2562 : 15:10 น.

เหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ร้องนายกฯขอให้มีมาตรการจัดการผู้กระทำผิดก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเข้มงวด และเยียวยาเหยื่ออย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปพบปะผู้แทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน กว่า 30 คน นำโดย น.ส.เครือมาศ ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และนายเจษฎา แย้มสบาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กทม. ที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในเดือนรณรงค์ “วันเหยื่อโลก” เพื่อขอให้รัฐบาลยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ได้นำรองเท้า 60 คู่ มาจัดวางเป็นอักษรภาษาอังกฤษ “STOP VICTIM” เพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่มีมากถึง 60 คนต่อวันในประเทศไทย ทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลรับมอบหนังสือจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

น.ส.เครือมาศ กล่าวว่า โอกาสที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่สามของเดือน พ.ย.ของทุกปีเป็นวันเหยื่อโลก “World Victims Day” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 พ.ย.และยังเป็นปีที่ครบรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เครือข่ายฯ จึงเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแก่รัฐบาล 4 ข้อ คือ 1.ขอให้รัฐบาลนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม เข้มงวดกวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างวินัยการจราจรและลดอุบัติเหตุ

2.กรณีอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแล้วขับ ขอให้มีการปรับปรุงบทลงโทษให้ถึงขั้นมีโทษจำคุก 15-20 ปี รวมถึงมีนโยบายเอาผิดไปถึงผู้ขายแอลกอฮอร์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และขายแก่คนเมาที่ครองสติไม่ได้ 3.ขอให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย ทั้งในด้านงบประมาณตลอดจนการฟิ้นฟูสภาพจิตใจผู้เสียหายและครอบครัว และ 4.ขอให้เร่งศึกษาปัญหาความล่าช้าและความยากลำบากของผู้เสียหายจากอุบัติเหตุในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ