THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

27 ธันวาคม 2562 : 19:01 น.

ส.ส.พลังประชารัฐเผยกลางสภาคนไทย 1.5 ล้านคนเป็นโรคซึมเศร้า พยายามฆ่าตัวตายกว่า 5 หมื่นคนต่อปี จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาแบบบูรณาการให้เป็นเอกภาพ

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อภิปรายในสภาฯถึงปัญหาโรงซึมเศร้าว่า ปัจจุบันโรคซึมเศร้ากำลังเป็นปัญหาแม่ไม่ใช่โรคใหม่ แต่คนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในการรับมือ ปัจจุบันประเทศไทยมีคนป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าประมาณ 1.5 ล้านคน

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตได้ระบุสถิติในหนึ่งปีมีผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายถึง 5 หมื่นรายหรือเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีผู้ที่พยายามทำร้ายตัวเองถึง 6 คน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วง 25-59 ปี และในปี 2561 กรมสุขภาพจิตบอกว่า กลุ่มเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 20-24 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตาย 5 คน ต่อประชากร 1 แสนคน จึงเห็นว่ารัฐบาลควรจะต้องให้ความสำคัญกับปัญหานี้อย่างจริงจัง เนื่องจากเยาวชนจะเป็นกลุ่มที่เข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคต

"การวัดความสำเร็จของชาติไม่ใช่วัดกันที่ตัวเลขจีดีพี เพียงอย่างเดียว แต่เราควรวัดจากดัชนีความสุขของคนในประเทศด้วย คนต้องมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี จึงขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการทำงานให้เป็นเอกภาพ เพื่อช่วยกันผลักดัน หารือถึงวิธีการป้องกัน เฝ้าระวังให้เยาวชนไทยดำเนินชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี มีความปลอดภัย ห่างไกลจากโรคซึมเศร้า" นางพิชชารัตน์ กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ