THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 กุมภาพันธ์ 2563 : 18:31 น.

มหาดไทยสั่งด่วนผู้ว่าฯทุกจังหวัด สำรวจการจำหน่ายหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ หากพบมีการกักตุนหรือขึ้นราคาให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ขู่หากเจ้าหน้าที่เพิกเฉยต้องถูกลงโทษด้วย

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีประกาศ ฉบับที่ 1 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้กำหนดให้หน้ากากอนามัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เป็นสินค้าควบคุม และในปัจจุบันสินค้าดังกล่าวเป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ. 2542 ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งให้มีการสำรวจสถานที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่ ทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำ ร้านขายยา และห้างสรรพสินค้า ว่ามีการจำหน่ายที่เพียงพอและมีราคาเป็นไปตามกลไกตลาดหรือไม่ หากมีการกักตุน หรือขึ้นราคาสินค้าให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดหากพื้นที่ใดมีการร้องเรียนหรือปรากฏเป็นข่าวว่ามีการกักตุนสินค้าดังกล่าวข้างต้น และพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ดำเนินการหรือปฏิบัติตามหน้าที่ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี และหากประชาชนพบเห็นร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเกินราคาและมีการกักตุนสินค้า สามารถร้องเรียน ผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หมายเลข 1569

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ