THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 กุมภาพันธ์ 2563 : 17:01 น.

สสส.นำเยาวชนมอบ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนฯ คนที่ 1 รับมอบ “ช่อผักนำรัก” ภายในกิจกรรมรณรงค์ ผลักดันให้ผักนำ เนื่องในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารทุกมื้อให้ผักนำ พร้อมร่วมประกอบอาหารผักอินทรีย์จากโครงการเด็กไทยแก้มใส เมนูสลัดโรล "ผักนำรัก" ร่วมกับกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่สสส. และภาคีเครือข่าย นำโดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. จัดขึ้น

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า จากผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 พบว่า คนไทยอายุ 15 ขึ้นไป รับประทานผักในปริมาณเฉลี่ย 2.2 ส่วนต่อวัน ต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก แนะนำให้บริโภคผักและผลไม้วันละ 400 กรัม หรือเทียบเท่ากับ 5 หน่วยบริโภค (ผัก 3 ส่วน + ผลไม้ 2 ส่วน) เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

อย่างไรก็ตาม พบว่าประชากรโลกโดยส่วนใหญ่ยังคงบริโภคผักและผลไม้ในปริมาณที่ไม่เพียงพอ และส่งผลต่อปัญหาสุขภาพและการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้นตามมา โดยองค์การอนามัยโลกคาดประมาณว่า การเสียชีวิตของประชากรโลกกว่า 5.2 ล้านคน เป็นผลมาจากการบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุสำคัญของการตายด้วยโรคมะเร็งของประชากรโลก

ทั้งนี้ จึงเป็นความจำเป็นที่ประชากรต้องบริโภคอาหารให้ได้ตามข้อแนะนำมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคผัก และผลไม้ให้เพียงพอในแต่ละวัน เพื่อช่วยลดปัญหาการเจ็บป่วยและการตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกี่ยวกับอาหาร สสส. โดยแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ จึงได้รณรงค์ผ่านโครงการ “ผลักดันให้ผักนำ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยอย่างเพียงพอเพิ่มขึ้น

“สสส. และภาคีเครือข่าย ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ โดยส่งเสริมมาตรการการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกผักปลอดภัยหรืออินทรีย์ เชื่อมโยงผลผลิตผ่านการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเข้าครัวโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เพื่อส่งเสริมการกินผักปลอดภัยหรืออินทรีย์มากขึ้น อาทิ โรงเรียนส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย โรงพยาบาล รับซื้อผักปลอดภัยหรืออินทรีย์ จากเกษตรกรในชุมชน จัดตลาดสีเขียว ให้ประชาชนเข้าถึงผักปลอดภัยมากขึ้น ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2579” ดร.สุปรีดา กล่าว 

ทั้งนี้ สสส.ได้พัฒนาชุดความรู้ สื่อสารรณรงค์ รวมทั้งได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาในช่องทางสื่อหลัก คือ โฆษณาชุด “ผักนำ” และสื่อออนไลน์ 2 เรื่อง คือ ชุด “ผักบุ้ง” และ “กวางตุ้ง” พร้อมทั้งมีปฏิทินผักตามฤดูกาล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของผัก ที่จะมีให้ดาวน์โหลดได้ในสื่อออนไลน์ www.thaihealthlifestyle.com และเพลงเพราะรักจึงผักนำ เรียบเรียงโดย สิงโต นำโชค หรือนายนำโชค  ทะนัดรัมย์ นักร้อง นักแต่งเพลง ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 14 ก.พ. ณ Park@Siam

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ