THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 มีนาคม 2563 : 17:20 น.

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดห้องปฏิบัติการสหเวชศาสตร์สนับสนุนการทำงานของรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและ รพ.ในละแวกใกล้เคียง รับตรวจเชื้อโควิด-19 อย่างแม่นยำรู้ผลภายใน 6-12 ชม.

รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ม.ธรรมศาสตร์ในฐานะมหาวิทยาลัยของประชาชนได้ระดมองค์ความรู้และทรัพยากรที่มี เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ หนึ่งในนั้นคือการใช้ห้องปฏิบัติการของศูนย์ตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุล ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ที่สามารถตรวจยืนยันผลโควิด-19 ในห้องปฏิบัติการได้ภายใน 6-12 ชั่วโมง มาสนับสนุนการทำงานของรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลอื่นๆ

“เดิมทีรพ.ธรรมศาสตร์ฯ และโรงพยาบาลอื่นๆ จะต้องส่งสิ่งส่งตรวจกลับไปที่ส่วนกลาง นั่นก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะเสียทั้งเวลาเดินทางและต้องไปเข้าคิวการตรวจวิเคราะห์ กว่าผลการตรวจจะได้รับการยืนยันและส่งกลับมายังโรงพยาบาลต้นทางอาจใช้เวลานานเป็นวัน ซึ่งห้องปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพื้นที่รังสิต-ปทุมธานีมากยิ่งขึ้น” รศ.ดร.ไพลวรรณ กล่าว

สำหรับ คุณภาพและมาตรฐานห้องตรวจปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ ได้รับการรับรองความชำนาญทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อ โควิด-19 ดังนั้นหาก รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ส่งสิ่งส่งตรวจมา ก็จะสามารถยืนยันผลได้ในระยะเวลาอันสั้น เมื่อทราบผลตรวจเร็ว ประสิทธิภาพในการรักษาก็จะดีขึ้นด้วย โดยปัจจุบันจะรับสิ่งส่งตรวจจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ยังไม่มีบริการตรวจเชื้อให้กับประชาชนเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด

ด้าน ผศ.ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าห้องปฏิบัติการศูนย์ตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุล กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการนี้ เดิมใช้ตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค (TB) ซึ่งเชื้อวัณโรคเป็นเชื้อที่มีความเสี่ยงมากกว่าเชื้อก่อโรคโควิด-19 ฉะนั้นจึงมั่นใจในมาตรฐานและศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการควบคุมความปลอดภัยได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ น้ำยาที่ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการเป็นน้ำยาที่ได้รับรองว่า มีความแม่นยำสูง มีความไวในการตรวจหาเชื้อและสามารถตรวจ 3 ยีนส์ ใน 1 หลอดทดลองเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดได้เป็นอย่างดี คนที่ปฏิบัติงานหลักในห้องปฏิบัติการก็จะเป็นอาจารย์ และนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิกของประเทศไทย มาเป็นที่ปรึกษา อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมชีวนิรภัยมาดูแลเรื่องความปลอดภัย ตรงนี้คือความมั่นใจในการทำงานของห้องปฏิบัติการ

ผศ.ดร.จีระพงษ์ กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการของธรรมศาสตร์จะเป็นห้องความดันลบ จะมีเฉพาะในสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยทุกอย่างในห้องจะถูกผลักเข้าระบบกรองอากาศที่มีความละเอียดสูงในระดับที่สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ ฉะนั้นการทำงานภายในห้องปฏิบัติการ จะไม่มีสิ่งปนเปื้อนรั่วไหลออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ ในระยะแรกของการดำเนินงาน ศักยภาพของห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อได้วันละ 40-50 ตัวอย่าง

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ธรรมศาสตร์มีความพร้อมในการให้บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยเทคนิค Realtime RT-PCR ภายใต้การดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ และคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคนี้ ซึ่งห้องปฏิบัติการศูนย์ตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลของคณะสหเวชศาสตร์ เป็นห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 มีระบบความดันอากาศลบ และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน จึงหวังว่าจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลในพื้นที่ได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ห้องปฏิบัติการของศูนย์ตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุล ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ให้บริการตรวจวิเคราะห์เฉพาะสิ่งส่งตรวจจากโรงพยาบาลเท่านั้น ยังไม่มีบริการตรวจให้ประชาชนเป็นรายบุคคล โดยโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ต้องการส่งสิ่งส่งมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการฯ สามารถติดต่อได้ที่ 02-986-9213-9 ต่อ 7277 และ ต่อ 7686 ในเวลาราชการ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ