THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 มีนาคม 2563 : 17:37 น.

ครม.คลอดมาตรการลดผลกระทบค่าครองชีพช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 3% ของผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน เริ่มเดือนเม.ย.

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติอนุมัติมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน ในช่วงเกิดปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งประกอบไปด้วย1. ลดค่าไฟฟ้า 3% ผู้ใช้ทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน(เม.ย.-มิ.ย.) 2. ขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้ากิจการเฉพาะอย่าง เช่น โรงแรม ให้เช่าที่พักอาศัย ไม่คิดดอกเบี้ย ไม่งดจ่ายไฟ มีระยะวเลาไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลของเดือน เม.ย. และ พ.ค. 3. คืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ในกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก รวม 22.17 ล้านราย วงเงิน 31,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีมาตรการค่าน้ำประปา ได้แก่ 1. ลดค่าน้ำ 3 % ของผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน คือ เม.ย.-มิ.ย. 2563 ใช้งบ 330 ล้านบาท 2. ขยายเวลาการชำระค่าน้ำกิจการเฉพาะอย่าง เช่น โรงแรม ให้เช่าที่พักอาศัย ไม่คิดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลของเดือน เม.ย. และ พ.ค. ทั้งสิ้น 30,900 ราย3. คืนเงินประกันการใช้น้ำ ให้บ้านที่อยู่อาศัย 5.7 ล้านราย.

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ