THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 มีนาคม 2563 : 14:17 น.

โฆษกสาธารณสุขชี้ผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวในกทม. มีอาการน้อย ทำให้อกไปมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับผู้อื่น เสี่ยงทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้า

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 63 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างแถลงสถาการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ว่า ขณะนี้ยอดผู้ป่วยรายใหม่เป็นคนไทยพบมากในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวที่อาการน้อย ทำให้มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับผู้อื่น เมื่อป่วยจะทำให้เกิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก เช่น กรณีสถานบันเทิง และสนามมวย

"ล่าสุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการในจังหวัดปริมณฑลได้สั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงชั่วคราว จึงขอความร่วมมือผู้ทำงานในสถานที่ที่ถูกสั่งปิด อย่าเดินทางกลับภูมิลำเนาเพราะคุณอาจนำเชื้อโรคไปแพร่ให้คนต่างจังหวัด คนใกล้ชิดในครอบครัว"โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า เรื่องการตรวจหาเชื้อ ขอความร่วมมือประชาชนหากไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ยังไม่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ให้สังเกตอาการตัวเองที่บ้าน ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคม(Social Distancing)อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาเชื้อในผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจก่อน

"การตรวจเชื้อขณะที่ไม่มีอาการโอกาสพบเชื้อน้อยมาก ทำให้คนที่ตรวจแล้วอาจเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองไม่ติดเชื้อและออกไปมีกิจกรรมทางสังคมส่งผลต่อระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค"โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ