THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 มีนาคม 2563 : 15:02 น.

นายกฯแถลงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเพื่อคุมไวรัสระบาดตั้งแต่ 26 มี.ค.63 ถึง วันที่ 30 เม.ย.63 ยืนยันไม่ปิดร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ดึงทุกภาคส่วนร่วมทำงานเมื่อวันที่ 25 มี.ค.63

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงเรื่องการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

-ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการระบาด "ตั้งแต่ 26 มี.ค.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63"

-ยกระดับศูนน์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เป็นหน่วยงานพิเศษ เพื่อบูรณาการหน่วยงานราชการ ให้รวมศูนย์ไว้ที่เดียว ให้เกิดการสั่งการอย่างเป็นเอกภาพ

-ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบด้านสาธารณสุข, ปลัดมหาดไทยรับผิดชอบด้านสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด, ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบด้านการควบคุมสินค้า เวชภัณฑ์, ปลัดกระทรวงต่างประเทศ ดูแลด้านการต่างประเทศ การคุ้มครองช่วยเหลือคนไทยในตต่างประเทศ, ผบ.ทหารสูงสุด รับผิดชอบ ด้านความมั่นคง ปราบปรามอาชญากรรม มีทีมงานทุกภาพส่วนเป็นที่ปรึกษา

-จะมีการประกาศข้อกำหนดต่างๆตามมา

-ยืนยันว่าจะไม่มีการปิดร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

-ใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมการระบาด การสังเกตอาการ การเยียวยา

-จะปรับปรุงการสื่อสารกับประชาชนให้มีความชัดเจน

-ให้มีการแถลงข่าววันละ 1 ครั้งเพื่อลดความซ้ำซ้อน

-การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมโรคจะเข้มข้นขึ้นทั่วประเทศ เอาผิดคนฝ่าฝืน และเจ้าหน้าที่ที่ละเลยต่อหน้าที่

-ส่งทีมงานไปหารือกับภาคเอกชนเพื่อดึงเข้ามาร่วมทำงานในการป้องกันการแพร่ระบาด

-มาตรการที่ออกมาจะเข้มข้นมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ