THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 มีนาคม 2563 : 21:25 น.

วัดไตรมิตรฯสวดเจริญพระพุทธมนต์

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.บรรยากาศที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร มาร่วมสวดมนต์ในกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ “บทรัตนสูตร” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลของแผ่นดิน หลังจากมหาเถรสมาคมมีมติให้วัดในประเทศไทยและวัดไทยในต่างประเทศ สวดมนต์ทุกวันจนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ เป็นการจัดแยกวัดไหนวัดนั้น ไม่ได้นิมนต์พระสงฆ์มารวมกัน และไม่ได้เชิญประชาชนมาร่วมกิจกรรม ยึดความปลอดภัยตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับ วิธีการดำเนินการตามมติของมหาเถรสมาคมได้กำหนดให้ทั้งวัดทั่วราชอาณาจักร รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศ สวดบทรัตนสูตรหลังทำวัตรเย็นทุกวัน ณ วัดนั้นๆ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยกำหนดให้มีการจัดที่นั่งสำหรับพระภิกษุสามเณรที่เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์นั่งห่างกันประมาณ 1 เมตร ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ