THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 เมษายน 2563 : 14:38 น.

มท.1 เป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียนหนังสือ อนุโมทนาบุญแม้โควิดระบาดได้ยอดบริจาคกว่า 7.4 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงทุกกรม,รัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัดไข้ผู้ร่วมงานทุกคน และการเว้นระยะห่างของผู้ร่วมงานด้วย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี แต่ปรากฏว่า ยังมีเด็กที่ขาดแคลน ครอบครัวยากจนอีกเป็นจำนวนมากให้มีโอกาสเรียนหนังสือ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้เชิญชวนคนไทยทุกจังหวัดได้ร่วมกันทอดผ้าป่าช่วยเด็กยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2563 ครบ 65 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร

ทั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีและอนุโมทนาบุญที่แม้จะมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิต-19 แต่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวนทั้งสิ้น 7,463,673 บาท

สำหรับ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของกองทุนฯ ที่ผ่านมาได้นำเงินไปช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีในชนบท ที่มีครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยให้ทุนอุปการะ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ในกิจการเด็กเป็นประจำทุกปี โดยมีจำนวนเงินที่มอบทุนอุปการะให้เด็กไปแล้วกว่า 100,000 คน เป็นเงินมากกว่า 120 ล้านบาท ขณะที่ผู้ที่ต้องการร่วมบุญโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บัญชีเลขที่ 955-0-02856-9 หรือดูรายละเอียดเว็บไซต์กองทุนพัฒนาเด็กชนบท www.cdf.cdd.go.th”

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ