THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 เมษายน 2563 : 16:13 น.

สำนักงานแข่งขันทางการค้าฯ ออกโรงปรามผู้ประกอบการส่งอาหาร ห้ามเอาเปรียบร้านอาหารรีดค่าธรรมเนียมเพิ่ม หวั่นกระทบถึงผู้บริโภค หากพบใครทำผิดกฏหมายแข่งทางการค้า มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19) ทำให้ร้านอาหารมีการจำหน่ายอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหาร (Food Delivery Platform) เป็นจำนวนมาก โดยมีการร้องเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ ว่า ผู้ให้บริการส่งอาหารหลายรายโดยเฉพาะผู้ให้บริการรายใหญ่ มีการเรียกเก็บค่าบริการจากร้านอาหารในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เช่น จากเดิม 20% เป็น 35 – 40%  

นอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บค่าบริการอื่นๆเพิ่มอีก รวมทั้งกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งเสริมการขายจากร้านอาหาร เช่น การโฆษณาแนะนำร้านอาหารให้แก่ลูกค้า

ขณะเดียวกันผู้ให้บริการส่งอาหารหลายรายอาจมีการตกลงร่วมกันในการกำหนดหรือเพิ่มค่าบริการหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ซึ่งส่งผลทำให้ราคาจำหน่ายอาหารเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้ สำนักงานแข่งขันทางการค้าฯ ได้มีการติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของผู้ให้บริการส่งอาหารที่ปรากฎเป็นข่าวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพฤติกรรมทางการค้าอื่นๆ ที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยกรณีที่เป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นจะมีโทษปรับทางปกครองปรับในอัตรา 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือกรณีที่เป็นพฤติกรรมการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม หรือกรณีที่เป็นการการตกลงร่วมกันกำหนดอัตราค่าบริการ อันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน จะมีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับอัตรา 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตามจะดำเนินการกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าของผู้ให้บริการจัดส่งอาหารอย่างเข้มงวด และขอให้ผู้บริการจัดส่งอาหารปฏิบัตทางการค้าอย่างเป็นธรรมโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และหากร้านอาหารพบว่าผู้ให้บริการส่งอาหารมีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ให้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ