THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 เมษายน 2563 : 12:28 น.

ศบค.รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 102 ราย ยอดสะสม 2,169 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 รายรวม 23 รายขณะที่ผู้ป่วยรักษาหายรวม 674 ราย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 63 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ (ศบค.) ได้แถลงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ประจำวัน โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 102 ราย ยอดสะสม 2,169 ราย พบใน 66 จังหวัด

-ผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาหายแล้ว 674 ราย

-แนวโน้มผู้ป่วยสะสมและผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น / แนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่คงที่

-ผู้ป่วยรายใหม่ 102 ราย จำแนกได้ดังนี้

1.ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือ เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 48 ราย แบ่งเป็น สถานบันเทิง 2 ราย, พิธีกรรมทางศาสนา 2 ราย, สัมผัสใกล้ชิดกัยผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 44 ราย (ส่วนใหญ่คือ กทม.14 ราย ภูเก็ต 8 ราย สมุทรปราการ 6 ราย

2.ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 42 ราย แบ่งเป็น

-คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 13 ราย (ส่วนใหญ่มาจากอังกฤษ 7 รายเป็นนักศึกษาและทำงานร้านอาหาร)

-คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ 1 ราย

-สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2 ราย,ไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 5 ราย

-อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือ ทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ 19 ราย (ส่วนใหญ่คือ ภูเก็ต 10 ราย ซึ่งเป็นพนักงานนวด 5 ราย)

-บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2 ราย

3.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 12 ราย

-ผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมสะสม 23 ราย จำแนกได้ดังนี้

-ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 21 เป็น ชายไทยอายุ 42 ปี มีประวัติเดินทางกลับจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เจ็บกล้ามเนื้อ หายใจลำบาก เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 เม.ย.63

-ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 22 เป็น ชายชาวสวิสเซอร์แลนด์ อายุ 82 ปี มีโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง มีประวัติไปร่วมงานเลี้ยงในหมู่บ้านที่หัวหิน และย่านสุขุมวิท เมื่อวันที่ 29 มี.ค.63 เริ่มมีไข้ ต่อมาวันที่31 มี.ค.63 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ มีภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเพชรบุรี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 เม.ย.63

-ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 23 เป็น ชายไทย อายุ 30ปี ทำงานก่อสร้าง มีประวัติดื่มสุราเป็นประจำ เดินทางจากพัทลุง มาทำงานที่สุรินทร์ เริ่มป่วย 29 มี.ค.63 มีอาการอาเจียนเป็นเลือด มีไข้ จากนั้นเป็นไข้ ไอมากขึ้น มีอาการหอบ ตรวจพบออกซิเจนในเลือดต่ำ มีอาการปอดอักเสบรุนแรง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 เม.ย.63

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ