THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 พฤษภาคม 2563 : 11:53 น.

สถ.ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น หนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดี สถ. นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม น.ส.อ้อวดี สุนทรวิภาต ผอ.กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่สวนหย่อมข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร 

นายประยูร กล่าวว่า กรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น อันเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กรมป่าไม้ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 6 พ.ค.2563

“ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พร้อมใจกันปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้บรรลุเป้าหมายของกรมป่าไม้ที่ตั้งไว้จำนวน 100 ล้านต้น โดยอาศัยวันต้นไม้ประจำปีของชาติในปีนี้ ดำเนินการปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของนิเวศ เป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม รับมือกับภัยพิบัติ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อน ในการจัดกิจกรรม ขอให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม” อธิบดี สถ.กล่าว

อย่างไรก็ตาม อธิบดีสถ.ได้มอบพันธุ์ไม้ให้กับ ตัวแทนของหน่วยงานในสังกัด สถ. จำนวน 200 ต้น เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่เห็นสมควร หลังจากนั้นได้ร่วมกับคณะผู้บริหารสถ.ปลูกต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) ต้นไม้ประจำชาติไทย ณ สวนหย่อม ข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร สำหรับพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์จาก กรมป่าไม้สนับสนุนพันธุ์ไม้พะยูง จำนวน 100 ต้น กรมการข้าวสนับสนุนพันธุ์ไม้ราชพฤกษ์ มะค่าโมง มะกอกป่า นนทรี สะเดา ตะแบก ประดู่ป่า จำนวน 100 ต้น และเทศบาลตำบลบางม่วง จ.นนทบุรี จัดทำป้ายและซุ้มประจำต้นไม้

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ