THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 พฤษภาคม 2563 : 15:50 น.

รมว.แรงงานเผยเร่งประกันสังคมอนุมัติสิทธิว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ล่าสุดจ่ายไปแล้วกว่า 2.5 พันล้าน

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน กล่าวถึงการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์จากเหตุสุดวิสัยในกรณีที่ลูกจ้างผู้ประกันไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน อันเนื่องมาจากโควิด-19 ว่า สำนักงานประกันสังคมได้ทยอยจ่ายเสร็จสิ้นไปกว่าครึ่งจากจำนวนผู้มีสิทธิ ณ วันที่ 5 พ.ค.2563 จำนวน 990,523 ราย เจ้าหน้าที่วินิจฉัยอนุมัติแล้วจำนวน 492,273 ราย เป็นงินจำนวน 2,563.612 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้จ่ายเงินสิทธิประโยชน์ให้แล้วเสร็จงวดแรก ภายในวันที่ 15 พ.ค.2563 สำหรับในกรณีที่สถานประกอบการที่หยุดประกอบกิจการชั่คราว และไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมขอให้สถานประกอบการกลุ่มดังกล่าวเร่งดำเนินการรับรองการหยุดของลูกจ้าง ซึ่งพบว่ามีผู้ประกันตน จำนวน 289,104 รายที่รอนายจ้างเข้ามารับรองสิทธิ สถานประกอบการกลุ่มนี้จะได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากสำนักงานประกันสังคมเร่งรัดให้เข้ามารับรองการหยุดงานของลูกจ้าง ภายในวันที่ 8 พ.ค.2563

อย่างไรก็ตาม กรณีลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับการวินิจฉัยปฏิเสธไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย สำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมความพร้อมรองรับข้ออุทธรณ์จากผู้ที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการอุทธรณ์ร่วมพิจารณาวินิจฉัยให้กับผู้ที่ได้รับการปฏิเสธแล้ว ขอให้ผู้ประกันตนที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิ รีบยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานประกันสังคมโดยทันทีศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ