THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 พฤษภาคม 2563 : 15:48 น.

ผู้ใช้แรงงานกว่า 180 คนจากจ.นครปฐมถูกนายจ้างลอยแพอ้างบริษัทได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งวงกินข้าวเหนียวจิ้มน้ำปลาประชดนายจ้างกำลังจะอดตายจากการเบี้ยวไม่จ่ายค่าแรง วอนกระทรวงแรงงานช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. น.ส.สุรินทร์ พิมพา ประธานสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวง กลุ่มแรงงานและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของบริษัทนครหลวงถุงเท้าไนล่อน จำกัด และเครือข่ายแรงงานกลุ่มสหภาพ แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีลูกจ้าง 180 ชีวิตถูกนายจ้างลอยแพนานกว่า 2 เดือนโดยนายจ้างอ้างผลกระทบจากโควิด-19 จึงไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้าง นอกจากนี้บริษัทยังได้หักเงินทุกเดือน แต่กลับไม่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม ทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิช่วยเหลือ รักษาพยาบาล ณ กระทรวงแรงงาน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ นำปิ่นโตใส่ข้าวเปล่าคลุกน้ำปลามานั่งกินกับไข่ต้ม ที่ด้านหน้ากระทรวงแรงงาน เพื่อประชดว่ากำลังจะอดตาย 

น.ส.สุรินทร์ กล่าวว่า บริษัทฯ อ้างว่าไม่มีเงินทุนมาซื้อวัตถุดิบเพื่อมาผลิตสินค้า และได้มีการขายเครื่องจักรไปเป็นจำนวนมาก เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็ไม่มีการสั่งสินค้าเข้ามา บริษัทจึงใช้มาตรา 75 การยุบการทำงานในบางแผนกลง ไม่มีเอกสารแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ไม่มีมาตรการจ่ายเงินชดเชยที่ชัดเจน ไม่นำส่งเงินประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง เงินสมทบประกันสังคมที่นาย จ้างเก็บจากลูกจ้างเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ ส.ค.2562-ก.พ.2563 รวม 7 เดือน ทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ และถูกตัดสิทธิ์การรับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม ตามมาตรา 33 กรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย ตามมาตรการบรรเทาโควิด-19 ดังนั้นจึงขอให้ กสร.เป็นตัวกลางในการเจรจากับนายจ้างในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน 

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ