THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 พฤษภาคม 2563 : 19:46 น.

สภานักเรียนระดับประเทศแต่งเพลง 'ส่งยิ้มผ่านหน้าจอ'ส่งกำลังใจหมอ-พยาบาลที่ทำงานหนักช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19

น.ส.มินทกานต์ ถนอมไถ ประธานสภานักเรียนระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย จากเหตุการณ์ครั้งนี้ มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทุ่มเททำงานหนักด้วยความเสียสละอย่างต่อเนื่อง ทำงานทุกวัน ไม่มีวันหยุด ทั้งกลางวัน กลางคืน บางท่านแทบไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว ทั้งพี่ ๆ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งคุณหมอ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คุณป้า คุณน้า อสม. และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งพี่ ๆ อาสาสมัครต่าง ๆ ต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการทำงานอันหนักหน่วงครั้งนี้ ล้วนมีแต่ความเสี่ยง ทั้งต่อสุขภาพและชีวิตของตนเอง ของคนในครอบครัว เพื่อให้ประเทศไทยของเราผ่านพ้นจากโรคโควิด-19 ครั้งนี้

ทั้งนี้ พวกเราในนามสภานักเรียนระดับประเทศ สพฐ. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจจากพวกเราซึ่งเป็นตัวแทนของเพื่อนสภานักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยการแต่งเพลง “ส่งยิ้มผ่านหน้าจอ” ความยาว 3 นาที ซึ่งเป็นบทเพลงที่สื่อถึงการส่งมอบกำลังใจของเด็ก เยาวชน และคนไทยทุกคน แด่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และทุกหน่วยงานที่เสียสละ เพื่อให้เราคนไทยก้าวผ่านพ้นโรคระบาดในครั้งนี้ไปด้วยกัน ซึ่งบทเพลง “ส่งยิ้มผ่านหน้าจอ” นี้แต่งและขับร้องโดย นายสุวิจิตร ศรีคูณราช ประธานสภานักเรียนโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการสภานักเรียนระดับประเทศ สพฐ. ประจำปี 2563 โดยสามารถรับชมและรับฟังบทเพลงได้ที่เฟสบุ๊ค สภานักเรียนระดับประเทศ สพฐ. https://www.facebook.com/thailandstudentcouncil

ประธานสภานักเรียนระดับประเทศ สพฐ. กล่าวว่า สภานักเรียนระดับประเทศ สพฐ. ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ ๆ ทุกคน ทุกหน่วยงาน ที่ต่างทำหน้าที่อย่างแข็งขันและต่อเนื่อง ทำให้การระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง และสภานักเรียนระดับประเทศ สพฐ. จะรณรงค์ให้เพื่อนนักเรียนทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ทั้งสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม และรวมกลุ่มโดยไม่จำเป็น เพื่อก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ไปพร้อมกับคุณพ่อ คุณแม่ และคนไทยทุกคน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ