THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 มิถุนายน 2563 : 11:29 น.

มท.จัดชุดใหญ่แสดงนิทรรศการผ้าไทยให้คณะรัฐมนตรีชื่นชมความงดงาม นายกฯทึ่งความงามอุดหนุนผลิตภัณฑ์หลายชิ้นพร้อมชวนคนไทยใส่ผ้าไทยทุกสัปดาห์

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้นำคณะจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และผลการดำเนินโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้ชมก่อนการประชุมครม.โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมครม.ให้ความสนใจผ้าไทยจำนวนมาก โดยนายกรัฐมนตรีได้อุดหนุนผ้าคลุมไหล่แพรวา จากจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 2 ผืน กระเป๋าจักสานจากเตยปาหนันของจ.ตรัง จำนวน 2 ใบ กระเป๋าใส่เอกสารทำจากผ้าขาวม้า ของจ.อำนาจเจริญ 2 ใบ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผ้าไทย และผลการดำเนินงานโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้ใช้และสวมใส่ชุดผ้าไทยเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน นอกจากจะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ยังเป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในชุมชน อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้เกิดการหมุนเวียนในห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจระดับประเทศต่อไป

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ด้วยการถ่ายทอดหัตถกรรมผ่านผ้าทอจากบรรพชนสู่คนรุ่นปัจจุบัน ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าพื้นถิ่นไทยให้ดำรงคงอยู่ปรากฎเป็นความภาคภูมีใจของคนไทย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของผู้ประกอบการผ้าในท้องถิ่นชุมชนซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้น การรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอพื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยจะก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ประมาณการว่าหากมีคนไทยแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 วัน จำนวน 35 ล้านคน จะทำให้มีการซื้อผ้าและใช้ผ้าคนละ 10 เมตร ราคาเมตรละประมาณ 300 บาท จะทำให้เกิดความต้องการผ้าไทย จำนวน 350ล้านเมตร คิดเป็นมูลค่า 105,000 ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินนี้จะกลับคืนสู่ชุมชนก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนช่วยให้หลุดพันจากความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ