THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 มิถุนายน 2563 : 15:26 น.

มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯทั่วประเทศเตรียมความพรัอมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน ขณะเดียวกันได้กำชับให้ช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่ยังเหลืออยู่ 14 จังหวัด

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ 29 จังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ได้คลี่คลายลงไปแล้ว 15 จังหวัด แต่ยังคงมีสถานการณ์อีก 14 จังหวัดกระจายหลายพื้นที่ ในขณะเดียวกันในพื้นที่ 40 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร อาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมสปป.ลาวและเวียดนามตอนบน และจะมีคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ซึ่งคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่ 20 มิ.ย.2563

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการตามแนวทางแผนเผชิญเหตุภัยแล้ง แก้ไขปัญหาพร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชน สร้างที่รองรับน้ำ รวมถึงระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์ เครื่องจักรในการขนถ่ายน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ และเร่งช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการ

ทั้งนี้ ในส่วนของสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และแนวโน้มสถานการณ์ภัยต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเตรียมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที

รมว.หมาดไทย กล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วมฉับพลันโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ