THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 มิถุนายน 2563 : 14:51 น.

มหาเถรสมาคมเอาจริงแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีกับ

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)ได้มีมติเรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานต์ หลังปรากฏข่าวทางสื่อสารมวลชนยนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน

ทั้งนี้ ที่ประชุมมส.มีมติให้พศ.ดำเนินการดังนี้1.แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่ายทราบ เพื่อแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองสอดส่องดูแลกำชับให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติต่อพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมืองและจารีตประเพณี 2.แจ้งมติมส.ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจตราการขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ของพระภิกษุสามเณรเยี่ยงประชาชนทั่วไป

นายณรงค์ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่มส.มีมติให้แจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการกับพระภิกษุสามเณรที่ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะต่างจากแต่ก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่จะปล่อยตัวไปหรือนำตัวไปให้เจ้าคณะผู้ปกครองตักเตือนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งไปถึงพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศด้วยว่าถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆไม่ควรที่จะขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นอกจากจะไม่เหมาะสมแล้วหากเกิดอุบัติเหตุขับไปชนคนเสียชีวิตจะส่งผลให้มีความผิดทางวินัยเข้าขั้นอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นสงฆ์ ไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ