THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 มิถุนายน 2563 : 17:39 น.

มหาดไทยนำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ริมรั้วกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย พร้อมด้วยคณะทำงานฯ นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ มาใส่ในตู้ปันน้ำใจ “คนมหาดไทย แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและแบ่งปันความสุขระหว่างผู้ให้และผู้รับ โดยมี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมการปกครอง ร่วมกิจกรรม โดยมี ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 มารอรับจำนวนมาก

สำหรับ กิจกรรมดังกล่าว กรมการปกครอง ได้จัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.)มาคอยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และกำกับดูแลแถวให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) กำชับให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าก่อนรับสิ่งของ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนหยิบจับสิ่งของ เป็นไปตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมขอความร่วมมือให้ หยิบแต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน ไว้เผื่อแผ่คนอื่นๆ อย่างทั่วถึง

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เคยเกิดปัญหาผู้ที่มารอรับสิ่งของทะเลาะเบาะแว้งกันเองเพราะแย่งพื้นที่กัน จนทางกระทรวงมหาดไทยต้องคอยจัดกำลังอส.มาคอยอำนวยความสะดวกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาอีก

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ