THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 กรกฎาคม 2563 : 20:07 น.

เลขาปปง.สั่งตรวจสอบทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ และเว็บพนันดัง รวมทั้งยึดอายัดทรัพย์คดีแชร์ FOREX-3D และ NICE REVIEW เพิ่มเติม รวมมูลค่ากว่า 270 ล้าน

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธุรกรรมในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563 ในวันนี้ ได้มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน จำนวน 3 รายคดี ได้แก่ 1.รายคดีนายสุนทร มาเยอ กับพวก ซึ่งพฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

โดยมีพฤติการณ์แห่งคดี นายสุนทร มาเยอ กับพวก เป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดและฟอกเงินข้ามชาติของ “นายเชี่ยงมา” หรือ“เฮียช้าง” นักธุรกิจชาวจีน ซึ่งเป็นเครือข่ายฟอกเงินยาเสพติดรายใหญ่ โดยนายสุนทรฯ เป็นผู้ขับรถขนยาเสพติดจำนวน 9,400,000 เม็ด และได้หลบหนีไปในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดอายัดยาเสพติด รถยนต์กระบะ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายสุนทรฯ ซึ่งพบว่ามีการหมุนเวียนเงินจำนวนหลายร้อยล้านบาท มีพฤติการณ์โอนเงินเข้าออกบัญชีบุคคลอื่นหลายราย ซึ่งเจ้าของบัญชีที่รับโอนหรือที่โอนเข้าส่วนใหญ่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอีกส่วนหนึ่งเป็นบัญชีของผู้ที่ไม่มีตัวตน อยู่จริง เส้นทางการเงินมีทั้งในและนอกประเทศที่ต้องสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

2.รายคดีนายอนุรักษ์ สิริเถลิงเกียรติ กับพวก ซึ่งพฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(9) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งคดีนายอนุรักษ์ สิริเถลิงเกียรติ กับพวก เป็นผู้ดูแลจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์พนันออนไลน์ผิดกฎหมาย โดยเปิดเว็บไซต์การพนันเพื่อรับพนันแทงหวยออนไลน์ จำนวน 9 เว็บไซต์ โดยใช้ชื่อ เช่น “เฮียหนอน : เว็บแทงหวย”, “เฮียหนอน : หวยปิงปอง”, “เฮียรุ่ง หวยออนไลน์”, “เฮียหอย หวยออนไลน์” และมีการชักชวนให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บดังกล่าวและโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีของเว็บไซต์เพื่อเล่นการพนัน

โดยบัญชีที่รับโอนจะเป็นบัญชีของบุคคลที่รับจ้างเปิดบัญชีโดยจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันจำนวนหลายบัญชี โดยนายอนุรักษ์ฯ จะจ้างบุคคลอื่นเพื่อทำหน้าที่เป็นแอดมินตอบข้อความของลูกค้าในเว็บไซต์และทำหน้าที่ถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มตามสถานที่ที่ต่างๆ โดยยอดรวมการถอนเงินบัญชีละประมาณ 500,000 บาทต่อวัน โดยมีการเปิดที่พักแบบโฮมสเตย์เพื่อใช้เป็นที่ซ่อนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์หลักที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบหลายรายการ เช่น เงินสด, บัญชีเงินฝากธนาคาร, ตู้นิรภัย, รถยนต์หรู, ทองรูปพรรณ, พระเครื่อง

3. รายคดีนายวัชรศักดิ์ บุญยิ่งเหลือ กับพวก ซึ่งพฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(9) และเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยพฤติการณ์แห่งคดี นายวัชรศักดิ์  บุญยิ่งเหลือ กับพวก ได้รับการว่าจ้างจากผู้อื่นให้เป็นผู้ดูแลและจัดให้มีการเล่นการพนันทายผลกีฬา สล็อตออนไลน์ และคาสิโนออนไลน์ผ่าo เว็บไซต์ www.mafia88th.com และ www.mafia650.com เพื่อพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการโฆษณาชักชวนให้ผู้สนใจเข้าไป   เล่นการพนันในเว็บไซต์ดังกล่าวผ่านทางเว็บพนันอื่น เช่น www.backend.mafia.com และเฟซบุ๊ก

4.คณะกรรมการฯ ยังได้มีมติให้ยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม ในคดีแชร์ลูกโซ่ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน จำนวน 2 รายคดี ได้แก่ รายคดี นายอภิรักษ์  โกฎธิ กับพวก หรือ “คดีแชร์ FOREX 3D” ซึ่งพฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยพฤติการณ์แห่งคดี นายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก ใช้เว็บไซต์ www.Forex-3D.com เป็นช่องทางในการหลอกลวงโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปให้นำเงินไปลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (FOREX) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60 – 80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์ และประกันเงินต้น ที่ร่วมลงทุนร้อยละ 100 อีกทั้งยังมีการชักชวน  ผ่านระบบแนะนำสมาชิก หากสมาชิกรายใดสามารถชักชวนบุคคลอื่นมาร่วมลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 1 – 5 ของผลตอบแทนของสมาชิกรายใหม่ที่ชักชวนมาร่วมลงทุน ทำให้มีผู้หลงเชื่อและร่วมลงทุน ต่อมาไม่จ่ายผลตอบแทนและไม่คืนเงินทุนตามที่ตกลงกันไว้ ทำให้มีผู้เสียหายจากการร่วมลงทุนเป็นจำนวนมากนั้น

มติคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รายการ พร้อมดอกผล (ที่ดินและห้องชุด) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 247,308,850 บาทไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

5.รายคดีบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก หรือ “คดีแชร์ NICE REVIEW” ซึ่งพฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พฤติการณ์แห่งคดีบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด เปิดรับสมัครคนกดไลค์กดแชร์โดยเรียกเก็บเงินค่าประกันการทำงานก่อนการทำสัญญาจ้างงาน โดยมีการโฆษณาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ว่าจะให้ค่าจ้างในอัตราที่เพิ่มขึ้น หากผู้สมัครจ่ายค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อเข้ามาสมัครและยอมจ่ายเงินค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูง เป็นเหตุให้ประชาชนหลงเชื่อเข้ามาสมัครและยอมจ่ายเงินค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูงให้แก่ผู้ต้องหาเป็นจำนวนมาก ต่อมาผู้ต้องหาได้มีการจ่ายเงิน ค่าทำงานให้แก่ผู้สมัครล่าช้าจนมีการขอยกเลิกสัญญาจ้างงานและขอคืนเงินประกันการทำงานแต่ผู้ต้องหาไม่ยอมคืนเงินประกันการทำงานให้แก่ผู้สมัครและได้ปิดบริษัทหลบหนีไป

มติคณะกรรมการธุรกรรม เห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 11 รายการ พร้อมดอกผล (รถยนต์, เงินสด,ที่ดิน และห้องชุด) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 24,208,878.74 บาทไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรรมและตัดเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิด สำนักงาน ปปง. จะเน้นการสืบสวนขยายผล เพื่อยึดอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้มข้นและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อความสงบสุข ความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป ภายใต้ปรัชญาการทำงานที่ว่า ทรัพย์สินใดเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สินนั้นต้องกลับคืนแผ่นดินโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยกฎหมายฟอกเงิน ทั้งนี้ หากพบเห็นบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด สามารถโทรแจ้งหรือสอบถามได้ที่สายด่วน 1710

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ