THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 สิงหาคม 2563 : 14:10 น.

พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาฯ "ชวน"คาดนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ทันสมัยประชุมนี้

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่รัฐสภา พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยแกนนำพรรคฝ่ายค้าน อาทิ นอ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน นายวันมูหะมัด นอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย ยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

นายสมพงษ์ กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ปรึกษาหารือและมีฉันทานุมัติว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพราะได้ตรวจสอบแล้ว เห็นข้อบกพร่องมากมาย จึงเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ซึ่งรวมถึงการเลือกตั้ง ส.ส.ร.ให้มาพิจารณาการดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป ซึ่งร่างที่ยื่นนี้ จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำร่วมกับประชาชน

ด้านนายชวน กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญและตามระเบียบข้อบังคับ เมื่อรับเรื่องแล้วจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง ตั้งแต่การเสนอกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นบทบัญญัติในหมวดพิเศษที่กำหนดให้มีสมาชิกเข้าชื่อกัน 1ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้ ซึ่งขณะนี้มีสมาชิก 488 คน จึงต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 98 คนร่วมลงชื่อในการยื่นและต้องตรวจสอบเหตุผลและหลักการให้ครบถ้วนแล้วจะบรรจุระเบียบวาระภายใน 15วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ด้านนายสุทิน กล่าวว่า แม้ในวันนี้ไม่มีตัวแทนพรรคก้าวไกลมาร่วมยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แต่มี ส.ส.ของพรรคร่วมลงชื่อ ไม่น้อยกว่า 30 คน และมีมติร่วมกับฝ่ายค้านในการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และขอไปประชุมกันเองเพื่อยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม ซึ่งหลังจากนี้คาดว่าจะมีพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นในนามพรรคตัวเองด้วย ซึ่งหากเห็นว่าประเด็นที่ยื่น มีแนวทางตรงกัน ก็พร้อมที่จะร่วมลงชื่อสนับสนุน พร้อมกันนี้ในส่วนของฝ่ายค้านกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประชามติ และเตรียมที่จะยื่นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาควบคู่กันไปกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ.-สำนักข่าวไทย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ