THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

30 กันยายน 2563 : 15:59 น.

ม.รามคำแหงอนุญาตนักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพที่ปรากฎเข้าสอบได้

ผศ.วุฒิศักดิ์ เจริญลาภทรัพย์ รักษาการอธิบการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกคำสั่งที่ 2996/2563 เรื่องข้อปฎิบัติในการสอบไล่ (แก้ไขเพิ่มเติม) ให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาชายไม่สวมเสื้อที่ไม่มีคอปก ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง นักศึกษาหญิงต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือที่มีสายรัดเส้น ต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกง หรือ กระโปรงกางเกง สำหรับนักศึกษาที่สวมกางเกงยกเว้นเฉพาะกรณีที่เป็นเครื่องแบบชุดพละ หรือเครื่องแบบของหน่วยงาราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ นักศึกษาที่มีเพศสภาพที่ปรากฎไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิด สามารถแต่งกายได้ตามสภาพที่ปรากฎ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ