THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 ตุลาคม 2563 : 20:38 น.

ตำรวจนครบาลออกแถลงการณ์ชี้แจงเหตุจำเป็นต้องจับผู้ชุมนุมก่อความวุ่นวายทั้งตั้งเต็นท์กีดขวางการจราจรสั่งให้แก้ไขแต่ไม่ทำตาม ซ้ำยังสาดสีใส่ตร.จึงแจ้ง 8 ข้อหา จับผู้ทำผิด 21 รายดำเนินคดี

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ออกแถลงการณ์ชี้แจง กรณีการควบคุมตัวกลุ่มผู้ชุมนุม บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมามี ใจความว่า ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความจำเป็นที่จะต้องจัดระเบียบความปลอดภัยและการจราจรบริเวณพื้นทีโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งปรากฎว่ามีการตั้งเต็นท์ กีดขวางการจราจร และมีการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สั่งให้กลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวแก้ไข แต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซ้ำยังก่อความวุ่นวายโดยการสาดสีใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นการมั่วสุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัว ผู้กระทำความผิดรวม 21 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สน.สำราญราษฎร์ ดำเนินคดีในหลายข้อหา เช่น

1.ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตาม ป.อาญา ม.368

2. มั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ตาม ป.อาญา ม.215

3. กีดขวางการจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.114, 148

4. ตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนนฯ ในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 19,39,40,32

5. สาดสีลงบนพื้นถนน พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535 ม.12

6. กีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรป.อาญา ม.385

7. สาดสีใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้เสียทรัพย์ ป.อาญา ม.358

8. ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 ม.4 และ ม.9

สำหรับ ผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัว ขณะจัดเวทีปราศรัยบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จำนวน 21 คน ได้แก่ 1.นายทรงพล สนธิรักษ์ 2.นายนวพล ต้นงาม 3.เพ็ญศรี เจริญเดชรักษา 4.นายวันชัย สุธงศา 5.นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” 6. นายทวีชัย มีมงราม 7.นางสาวอภิญญา เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ 8.นายฐิติสรรค์ ญาณวิกร 9.นายมุสิก ผิวอ่อน 10.นายธนกฤต สุขสมวงศ์ 11.นายนันทพงศ์ พานมาฎ 12. นายไผ่ พันมี 13.นายหลอด พันมี 14.นายปีก พันมี 15.นายมาส จ๋องเเจ๋ง 16.นายเปา พันมี 17. นายภักดี ศรีรัศอำไพ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ