THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 ตุลาคม 2563 : 16:24 น.

กลุ่มราษฎรประกาศกติกา 3 ข้อให้ผู้ร่วมชุมนุมปฏิบัติในการเข้าร่วม 1.ห้ามดื่มสุรา-ของมึนเมา 2.ชุมนุมอย่างสันติห้ามพกอาวุธ 3.เมื่อสั่งเลิกกิจกรรมหรือสลายตัว ต้องทำทันที

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 63 กลุ่มราษฎร ได้ประกาศแจ้งกติกาให้กับผู้ร่วมอุดมการณ์ที่จะเข้าร่วมชุมนุมตามจุดต่างๆ 3 ข้อ ดังนี้

1. ห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาเพราะอาจทำให้ขาดสติและเกิดความรุนแรง

2. ชุมนุมอย่างสันติ ห้ามนำอาวุธหรือสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและชีวิต เข้าไปในสถานที่ชุมนุมเด็ดขาด

3. เมื่อสั่งเลิกกิจกรรมหรือสลายตัว ต้องทำทันที เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านและผู้อื่นรักษาชีวิตตัวเองให้ปลอดภัย เพื่อพบกันอีกในวันต่อไปอีก

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ