THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 มกราคม 2564 : 20:37 น.

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกางแผนฉีดวัคซีนให้คนไทยแบ่งเป็น 3 ระยะ ตั้งเป้าระยะที่ 1 ดีเดย์ 14 ก.พ.วันวาเลนไทน์ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ด่านหน้า

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดเผยหลังการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระยะที่ 1 ว่า การดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับคนไทยตามแผนที่กำหนดไว้ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงเดือน ก.พ. - เม.ย. 2564 วัคซีนยังมีปริมาณจำกัด จะดำเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย โดยตั้งเป้าหมายจะเริ่มฉีดในวันที่ 14 ก.พ. 2564

ทั้นี้ ระยะที่ 2 ช่วงเดือน พ.ค. - ธ.ค.2564 เมื่อจัดหาวัคซีนได้มากขึ้น จะขยายพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายจาก ระยะที่ 1 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ส่วน ระยะที่ 3 ช่วงเดือน ม.ค. 2565 เป็นต้นไป เมื่อมีวัคซีนอย่างเพียงพอ จะฉีดให้กับประชาชนทั่วไปทุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากร และฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีน โดยสำรวจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการวัคซีน จัดทำแผนปฏิบัติการ ชี้แจงอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และ อสม. สื่อสาร ชี้แจง แนะนำประชาชนรวมถึงผู้นำชุมชน จัดระบบบริการ ระบบห่วงโซ่ความเย็น และระบบเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และซักซ้อมแผน ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มให้บริการ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ