THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 กุมภาพันธ์ 2564 : 20:07 น.

โรงเรียนสายปัญญาออกประกาศด่วนสั่งปิดสถานศึกษาเป็นเวลา 11 วัน หลังพบมีนักเรียน 6 รายพักอยู่หอพักจุฬาฯที่ตรวจพบมีผู้ติดเชื้อโควิด 7 ราย อีกทั้งพบยังมีนักเรียนอาศัยในพื้นที่เสี่ยงเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ของโรงเรียนสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ โพสต์ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์

โดยประกาศดังกล่าว ระบุว่า ทางโรงเรียนได้รับรายงานว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 7 คน พักอาศัยในหอพักย่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีนักเรียนของโรงเรียน 6 คน ได้พักในหอพักดังกล่าว อีกทั้งยังพบว่ามีนักเรียน 1 คน มีญาติที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันตรวจพบเชื้อโควิด-19 

นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง (พื้นที่สีแดง) อีกเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงเรียนต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด และจากเหตุที่เกิดขึ้นทำให้การมาเรียนในสถานศึกษามีความเสี่ยงสูง เป็นอันตรายต่อนักเรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงมีแนวทางปฏิบัติตามที่ได้ออกประกาศไว้

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ