THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 มีนาคม 2564 : 19:38 น.

ยึดทรัพย์"บุญชัย แบกส์"แก๊งลักเสือจากสวนสัตว์โยงเครือข่ายชาวต่างชาติ-ไทย ปปง.เผยทำมานานกว่า 10 ปีฟอกเงินทำกิจการโรงแรม-สิ่งปลูกสร้าง วงเงินหมุนเวียนกว่า 330ล้านบาท

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รักษาราชการแทนเลขาธิการปปง. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา ปปง.ได้ปิดล้อมตรวจค้นสถานที่ในจ.นครพนม และจ.ชัยภูมิที่เกี่ยวข้องกับนายบุญชัย แบกส์ และพวก แก๊งค์ลักเสือจากสวนสัตว์ ซึ่งมีพฤติการณ์ลักลอบกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่าข้ามชาติ ตัวลิ่น นอแรด งาช้าง ล้มช้างเอางา เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม ผลการตรวจค้นพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม จำนวน 22 รายการ ได้แก่ เงินสด, พระเครื่อง, อาวุธปืน, เฟอร์นิเจอร์ไม้, รถยนต์, กวาง, เนื้อทราย รวมมูลค่าประมาณ 3,244,860 บาท พร้อมดอกผล จึงมีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา 48 วรรคสอง ไว้ดำเนินการตามกฎหมายและจะได้รายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบต่อไป

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายบุญชัย และพวก ได้แก่ โรงแรมพร้อมกิจการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 20 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท พร้อมดอกผล ตามที่ ปปง. เสนอ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์หลายคดี มีมูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท และยังมุ่งดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง โดยนายบุญชัย กับพวกได้ลักลอบกระทำความผิดเป็นขบวนการมาเป็นเวลานานนับ 10 ปี มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลายกลุ่ม และได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวนมาก มีเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 330 ล้านบาท

สำหรับ คดีดังกล่าวปปง.ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช องค์กรเอกชน “มูลนิธิฟรีแลนด์” (FREELAND) ซึ่งดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อต้านการค้าสัตว์ป่า และการค้ามนุษย์ จึงนำไปสู่การดำเนินการกับนายทุนที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการให้ความสำคัญต่อการปราบปรามขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าข้ามชาติที่นานาชาติ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ