THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 มีนาคม 2564 : 10:56 น.

ตำรวจนครบาลแจงยิบจับกุมผู้ชุมนุม20 รายมีเยาวชนรวมอยู่ด้วย 4 ราย เผยตำรวจเจ็บ 20 นายผู้ชุมนุมเจ็บ 20 นาย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) สรุปเหตุการณ์ชุมนุม เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่า จับกุมผู้กระทำผิดจำนวน 20 ราย เป็นผู้ใหญ่ 16 ราย และเยาวชน 4 ราย นำตัวส่ง ตชด.ภ.1 จำนวน 19 ราย และส่ง รพ.ตร. จำนวน 1 ราย สำหรับรายชื่อผู้ต้องหา มีดังนี้ บริเวณรอบสนามหลวง จำนวน 7 ราย1.นายอุทัย 2.นายวัชระคุณ 3.นายบุญล้อม 4.นายเกียรติ 5.นางเกษศิรินทร์ โดยกล่าวหาว่า 1. ร่วมกันฝ่าฝืน ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และคำสั่งประกาศที่เกี่ยวข้อง

2.ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ พ.ศ.2558 มาตรา 34(6) และมาตรา 51 3. ร่วมกันมั่วสุมสมคบกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 4. เจ้าพนักงานสั่งให้ผู้มั่วสุมเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 215 ให้เลิกแล้วไม่เลิก ผิดตามมาตรา 216 5. ร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และ 6. ร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยมีหรือใช้อาวุธโดยร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ตามมาตรา 138 วรรคสอง ประกอบมาตรา 140 วรรคแรกเหตุเกิดที่บริเวณ รอบสนามหลวง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มี.ค.64 ระหว่างเวลา 19.30 – 20.00 น.กรณีวางเพลิงเผาทรัพย์ บริเวณถนนราชดำเนินใน ปากทางเข้าซอยราชินี แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร 

6.ด.ญ.เอ (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี 7.ด.ญ.บี (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี จับกุมได้ที่ ถนนพระราม 6 แยกศรีอยุธยา เขตพญาไท แขวงทุ่งพญาไท โดยกล่าวหาว่า 1. หมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 2. ร่วมกันฝ่าฝืน ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และคำสั่งประกาศที่เกี่ยวข้อง3. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ พ.ศ.2558 มาตรา 34(6) และมาตรา 514. มั่วสุมสมคบกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 5. เจ้าพนักงานสั่งให้ผู้มั่วสุมเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 215 ให้เลิกแล้วไม่เลิก ผิดตามมาตรา 216

บริเวณแยกสะพานวันชาติ จำนวน 8 ราย 1.นายสมบัติ 2.นายปกรณ์ 3.นายจิตรกร 4.นายสิทธิพร 5.นายหัสชัย 6.นายสายัญ7.นายอนุตตร 8.นายภูมิพัฏฒน์ โดยกล่าวหาว่า 1. ร่วมกันฝ่าฝืน ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และคำสั่งประกาศที่เกี่ยวข้อง 2.ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ พ.ศ.2558 มาตรา 34(6) และมาตรา 51 3. ร่วมกันมั่วสุมสมคบกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 4. เจ้าพนักงานสั่งให้ผู้มั่วสุมเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 215 ให้เลิกแล้วไม่เลิก ผิดตามมาตรา 216 5. ร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานซี่งกระทำการตามหน้าที่ จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 6. ร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยมีหรือใช้อาวุธโดยร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ตามมาตรา 138 วรรคสอง ประกอบมาตรา 140 วรรคแรก

เหตุเกิดที่ บริเวณสะพานวันชาติ ถนนประชาธิปไตย แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มี.ค.64 เวลา 00.30 น.และบริเวณแยกคอกวัว จำนวน 5 ราย 1.นายวิน 2.นายถนอม 3.นายธีระพงษ์ 4.นายศรีรัตน์ 5.นายธนพัฒน์ โดยกล่าวหาว่า1. ร่วมกันฝ่าฝืน ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และคำสั่งประกาศที่เกี่ยวข้อง 2.ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ พ.ศ.2558 มาตรา 34(6) และมาตรา 51 3. ร่วมกันมั่วสุมสมคบกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 4. เจ้าพนักงานสั่งให้ผู้มั่วสุมเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 215 ให้เลิกแล้วไม่เลิก ผิดตามมาตรา 216 5. ร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานซี่งกระทำการตามหน้าที่ จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 6. ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยมีหรือใช้อาวุธโดยร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ตามมาตรา 138 วรรคสอง ประกอบมาตรา 140 วรรคแรก

สำหรับ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจำนวน 20 ราย กลับบ้านได้ จำนวน 9 รายพักรักษาตัวที่ รพ. จำนวน 11 ราย (ส่วนมากเป็นกรณีถูกกลุ่มผู้ชุมนุมทำร้าย และถูกวัตถุต่างๆ ขว้างปาใส่) ขณะที่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 20 คน (ข้อมูลจากศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร)​กลับบ้านได้ จำนวน 15 ราย พักรักษาตัวที่ รพ. จำนวน 5 ราย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ