THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 มีนาคม 2564 : 17:47 น.

เขตบางขุนเทียนเร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้อาศัยในหมู่บ้านอมรชัย 4 นับพันราย หลังพบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อแล้ว 30 ราย

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา นายจ้างสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางขุนเทียนได้นำลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวจำนวน 7 คน ไปตรวจสุขภาพเพื่อทำการขอต่อใบอนุญาตทำงาน ปรากฏว่ามีลูกจ้างติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 คน จึงได้นำลูกจ้างที่เหลืออีก 71 คน ไปตรวจเพิ่มเติมพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 28 คน รวมเป็น 30 คน

ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางขุนเทียน ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคเพิ่มเติม เบื้องต้นทราบว่าแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการดังกล่าวส่วนใหญ่มีการเช่าห้องพักอาศัยรวมกันอยู่บริเวณ หมู่บ้านอมรชัย 4 พระรามที่ 2 ซอย 75 เขตบางขุนเทียน จึงได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ทำการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม ด้วยวิธีการ SWAB แก่ผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านอมรชัย 4 พระรามที่ 2 ซอย 75 โดยได้แบ่งทีมตรวจออกเป็น 2 ทีม ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยจำนวน 2 คัน และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล PMG ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ สามารถรองรับการตรวจหาเชื้อได้ประมาณ 1,000 คน/วัน สำหรับหมู่บ้านอมรชัย 4 คาดว่า มีผู้พักอาศัยประมาณ 1,500 – 1,700 คน คนไทยบางส่วนที่มีความพร้อมได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อและชำระค่าตรวจด้วยตนเองที่โรงพยาบาลบ้างแล้ว หากวันนี้ยังตรวจได้ไม่ครบก็จะตรวจเพิ่มเติมในวันต่อไป

นายชวินทร์ กล่าวว่า นอกจากการลงพื้นที่ตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากกลุ่มเสี่ยงแล้ว กทม.ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนโรคจากสมาชิกในครัวเรือนของผู้ติดเชื้อ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังกับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงเพิ่มเติมด้วย หากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสัมผัสเสี่ยงแนะนำให้กักตัวและสังเกตอาการของตนเองอยู่ที่บ้านตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนผู้ที่เสี่ยงต่ำหรือตรวจแล้วไม่พบการติดเชื้อ ก็ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ แอลกอฮอล์ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก หากไม่สามารถเลี่ยงได้ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันตนเองจากการติดโควิด-19

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ