THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 เมษายน 2564 : 19:21 น.

"ซีพีเอฟ"สนับสนุนอาหารจากใจแก่ “โรงพยาบาลสนาม” ต่อเนื่อง เสริมกำลังใจทีมแพทย์-พยาบาล หนุนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่

"ซีพีเอฟ"สนับสนุนอาหารจากใจแก่ “โรงพยาบาลสนาม” ต่อเนื่อง เสริมกำลังใจทีมแพทย์-พยาบาล หนุนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานปลอดภัย ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” แก่ โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมแพทย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ได้มีอาหารปลอดภัยรับประทานอย่างเพียงพอในช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

นางพรรณินี นันทพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนซีพีเอฟ นำผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานมอบ 1,260 แพ็ค พร้อมติดตั้งตู้แช่เย็น ให้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าทื่ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมงในการประสานงานจัดส่งผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการเพื่อส่งต่อไปรักษายังสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และโรงพยาบาลสนาม โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. และ นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์เอราวัณ

นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า ขอขอบคุณธารน้ำใจของซีพีเอฟ ที่เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนรายแรกๆ ได้นำอาหารปลอดภัยมาอำนวยความสะดวกและลดเวลาในการจัดเตรียมอาหารการกิน ของแพทย์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของศูนย์เอราวัณ ช่วยสร้างขวัญกำลังใจ และเสริมขีดความสามารถการทำงานของศูนย์เอราวัณให้สามารถรองรับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละวันได้รับการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที นับเป็นความร่วมมือกันของคนไทยทุกภาคส่วนเพื่อให้สถานการณ์สามารถคลี่คลายโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้แก่โรงพยาบาลสนาม สอดคล้องตามดำริของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ เครือซีพี ที่ต้องการระดมทุกสรรพกำลังช่วยเหลือภาครัฐในการรับมือด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมเดินเคียงข้างประเทศไทยสามารถฝ่าวิกฤตการระบาดโควิดในรอบนี้ได้

ก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานหลากหลายเมนู จำนวน 8,820 แพ็ค และน้ำดื่ม 4,410 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลสนาม เอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน) ขณะที่ ซีพีเอฟยังได้สนับสนุนเนื้อหมูสด เนื้อไก่สด ไข่ไก่ น้ำดื่ม และข้าวสาร ให้โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา โรงพยาบาลสนาม จ.ลำพูน และจ.สระบุรี เพื่อให้ทีมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และผู้ป่วยโควิด-19 ได้มีอาหารปลอดภัยบริโภคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังเร่งระดมส่งมอบผลิตภัณฑ์พร้อมทานให้แก่โรงพยาบาลสนามอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงพยาบาลสนามของ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ รพ.ปากเกร็ด นนทบุรี รพ.จุฬาลงกรณ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำของไทย ซีพีเอฟยกการ์ดสูง ดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยความเคร่งครัด ตลอดจนเข้มงวดกับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหารในทุกขั้นตอน มั่นใจได้ว่าสามารถส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค พี่น้องประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่หยุดชะงัก และในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม ซีพีเอฟนับเป็นบริษัทแรกๆ ที่นำความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารคุณภาพสูง มาช่วยเหลือสังคมและชุมชนในยามวิกฤติได้เข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยอย่างเพียงพอ

นับตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้ผนึกพลังกับบริษัทในเครือ หน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรดำเนินการส่งมอบอาหารจากใจสนับสนุนผู้ที่กักตัวหลังกลับจากต่างประเทศ พร้อมกับส่งมอบอาหารพร้อมทานปลอดภัยเป็นกำลังใจทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ 200 แห่ง และขยายการช่วยเหลือด้านอาหารไปถึง ครอบครัวของแพทย์และพยาบาล และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มคนเปราะบางในชุมชนแออัด แรงงานข้ามชาติ และล่าสุด การระบาดระลอกใหม่ ซีพีเอฟ ได้นำอาหารมาสนับสนุนโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับสังคมในภาวะวิกฤต

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ