THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 เมษายน 2564 : 12:45 น.

ศบค.แถลงยอดผู้ติดเชื้อใหม่ในวันนี้ 1,458 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เป็นหญิงอายุ 56ปี และ ชายอายุ 32 ปี มีโรคประตัวเป็นภูมิแพ้ ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 413 ราย เหลือรักษาในโรงพยาบาล 17,162 ราย

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันดังนี้

-พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,458 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,346 ราย และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 108 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 4 ราย

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ยอดสะสม 110 ราย

-ผู้เสียชีวิตรายที่ 109 เป็นหญิงไทย อายุ 56 ปี ขณะป่วยอยู่ใน กทม. มีโรคประจำตัวคือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรัง และโรคอ้วน วันที่ 10 เม.ย.64 เริ่มมีอาการไข้ ไอ วันที่ 13 เม.ย.ไปตรวจหาเชื้อ วันที่ 14 เม.ย.พบผลยืนยันติดเชื้อ วันที่ 17 เม.ย. เข้ารับการรักษา มีอาการเหนื่อยหอบ ผลเอ็กซ์เรย์พบ ปอดอักเสบรุนแรง วันที่ 19 เม.ย. มีระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิต เวลา 16.19 น.

-ผู้เสียชีวิต รายที่ 110 เป็นชายไทยอายุ 32 ปี ขณะป่วยอยู่ใน จ.นนทบุรี มีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้ มีประวัติ สัมผัสผู้ป่วยวันที่ 4 เม.ย. ต่อมา 8 เม.ย. มีอาการ ไข้ต่ำ ไอ มีเสมหะปนเลือด 15เม.ย. เหนื่อยมากขึ้น 16 เม.ย. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ผลเอ็กซ์เรย์พบ มีปอดอักเสบรุนแรง ต่อมาอาการแย่ลง และเสียชีวิตวันที่ 19 เม.ย.

-จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศล่าสุดอยู่ที่ 46,643 ราย ติดเชื้อในประเทศ 43,397 ราย และ ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 3,246 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มขึ้น 413 ราย ยอดสะสม 29,371 ราย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ