THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 เมษายน 2564 : 13:25 น.

กระทรวงแรงงานผนึกบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติเดินหน้าโครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์ราคาถูกอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่ออำนวยความสะดวกผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ยุคโควิด

เมื่อวันที่ 21 เมษายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ซิมแรงงาน” ขณะนี้ตามพร้อมให้บริการแล้ว ลงทะเบียนขอรับซิมการ์ดในอัตราค่าบริการถูกที่สุดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

รมช.แรงงาน กล่าวว่า เนื่องจากการฝึกอบรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการนั้น มีหลายหลักสูตรปรับการฝึกผ่านระบบออนไลน์ ทั้งรองรับ New Normal และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถึงแม้การฝึกดังกล่าวจะมีจำนวนคนไม่เกินกว่าที่รัฐบาลกำหนดก็ตาม ซึ่งมีการปรับแผนการฝึกผ่านระบบออนไลน์มาระยะหนึ่งแล้ว จึงต้องการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรม ที่ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมให้มากขึ้น จึงได้ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัด “โครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์” โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับซิมการ์ดไว้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

ทั้งนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้สนับสนุนซิมการ์ดแบบระบบเติมเงิน สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจากโครงข่าย NT Mobile ที่มีระดับความเร็วสูงสุด 4 Mbps. ไม่ลดสปีด อัตราค่าบริการเมื่อเปิดใช้บริการครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 90 บาท ต่อซิมการ์ด ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน และเมื่อครบเวลาดังกล่าวแล้ว สามารถเติมเงินได้ครั้งละ 70 บาทต่อการใช้งาน 30 วัน โดยผู้สนใจสามารถนำหลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย หลักฐานการสมัครเข้าฝึกอบรม แนบยื่นการลงทะเบียนขอรับซิมการ์ดผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ https://shop.totmobile.net/shop/products/StartupSimforlabor.aspx\

“การบูรณาการความร่วมมือที่เกิดขึ้น จะทำให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเปิดโอกาสให้ปรับตัวกับเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารในยุคดิจิทัล และตอบโจทย์การเข้ารับบริการจากภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย” รมช.แรงงาน กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ