THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 พฤษภาคม 2564 : 15:31 น.

ศาลรัฐธรรมนูญชี้สถานภาพของ"ธรรมนัส พรหมเผ่า"ไม่สิ้นสุดตามที่ 51 ส.ส.เข้าชื่อร้องให้วินิจฉัย ชี้คำพิพากษาของศาลต่างประเทศนำมาบังคับใช้ไม่ได้ เป็นการแทรกแซงอำนาจอธิปไตยของไทย

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีสมาชิกภาพส.ส. และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากกรณี ส.ส. 51 คนเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะทางการเมืองของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงหรือไม่

จากกรณีเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดของศาลต่างประเทศ โดยกรณีดังกล่าวย่อมทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) แม้ว่าข้อเท็จจริง ร.อ.ธรรมนัส จะเคยถูกคำพิพากษาศาลรัฐนิวเซาท์เวลล์ ออสเตรเลีย ให้จำคุกในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ไม่อาจนำคำพิพากษาของศาลต่างประเทศมาบังคับใช้ได้ เพราะเป็นการแทรกแซงอำนาจอธิปไตยของไทย

อย่างไรก็ตาม ก่อนมีคำตัดสิน ร.อ.ธรรมนัส ระบุ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบ ตนน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และทำใจไว้แล้ว ถ้าเป็นบวก ตนก็พร้อมเดินหน้าทำงานทางการเมืองต่อ แต่ถ้าเป็นลบจะไปทำธุรกิจ โดยย้ำไม่ได้กังวลใดๆ ซึ่ได้มอบทนายความเป็นผู้แทนไปฟัง คำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญแทน เนื่องจากติดประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ข่าวที่น่าสนใจ