THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 พฤษภาคม 2564 : 20:36 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง 6 พระอารามเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมเทียนรุ่ง ที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง จำนวน 6 พระอาราม ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา และที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง จำนวน 7 พระอาราม ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าประจำปี 2564

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ